Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje w KLIMACIE miasta

Opublikowano w 22 marca 2019 przez admin

Wrocław rozmawia w KLIMACIE miasta. Włącz się w dyskusję na temat kart działań adaptacyjnych opracowanych w ramach „Planu adaptacji miasta Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030”. Bądź na spotkaniach i prześlij swoją opinię.

Konsultacje odbywające się pod nazwą w KLIMACIE miasta rozpoczynamy spotkaniem inauguracyjnym (26 marca) z udziałem eksperta, Marcina Popkiewicza. Kolejne spotkania przybiorą charakter warsztatowy i dotyczyć będą poszczególnych bloków tematycznych, takich jak: woda, zieleń, infrastruktura i bezpieczeństwo oraz budownictwo.

Harmonogram:

– 26 marca 2019 r. godz. 17:00 – spotkanie inaugurujące
– 9 kwietnia 2019 r. godz. 17:00 – temat: Woda
– 16 kwietnia 2019 r. godz. 17:00 – temat: Zieleń
– 23 kwietnia 2019 r. godz. 17:00 – temat: Infrastruktura i bezpieczeństwo
– 30 kwietnia 2019 r. godz.17:00 – temat: Budownictwo
– 21 maja 2019 r. godz. 17:3O – spotkanie podsumowujące

Wszystkie spotkania odbędą się w Mediatece przy pl. Teatralnym 5. Miejsce to jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się.

Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniach oraz do proponowania zadań za pomocą dedykowanego formularza, który będzie aktywny do 2 kwietnia 2019 r. na stronie:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/w-klimacie-miasta.Powrót do Aktualności →