Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2019

Opublikowano w 31 października 2019 przez admin

Wrocławski Budżet Obywatelski to nie tylko głosowanie i realizacja projektów. To cały proces angażujący lokalną społeczność. Jest w nim miejsce na dyskusje, organizowanie się, a także ewaluację. Ten ostatni element jest szczególnie ważny, gdyż pozwala dostosowywać Budżet Obywatelski do potrzeb i oczekiwań wrocławianek i wrocławian.

Kiedy odbywają się konsultacje?
30 października – 20 listopada 2019 r.

Co jest tematem konsultacji?
Wrocławski Budżet Obywatelski 2019.

Jaki jest zakres konsultacji?
Zbierane będą opinie dotyczące funkcjonowania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2019, czyli po zmianach na poziomie ustawy o samorządzie gminnym. Oprócz tego będą zbierane rekomendacje:

  •  do wprowadzenia od edycji 2020 (niewymagające zmian w Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego);
  • do wprowadzenia od edycji 2021 (wymagające zmian w ww. Uchwale).

Jaki jest cel konsultacji?
Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat zasad Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego obowiązujących w roku 2019 oraz wypracowanie rekomendacji do zasad obowiązujących w edycji 2020 i 2021.

Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji zawierający wytyczne do zmian zasad Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia.

Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w tym liderki i liderzy WBO.

W jaki sposób odbywają się konsultacje?
FORMULARZ OPINII | 30.10–13.11.2019 | dostępny tutaj.

W szczególności warto zastanowić się nad poniższymi zagadnieniami:

1. Co zadziałało po tegorocznych zmianach, a co nie?
2. Głosowanie: Głosy papierowe a elektroniczne. Jak zachęcać niegłosujących dotychczas? Głosowanie nieletnich (do 18 roku życia).
3. Podział kwoty 25 mln na projekty osiedlowe (9 mln) i ponadosiedlowe (16 mln): Czy należy go utrzymać, czy zmienić?
4. Liderzy: Jak pozyskiwać nowych? Jak wspierać przed, w trakcie i po głosowaniu?

SPOTKANIE WARSZTATOWE | 16 listopada 2019, godz. 10:00–14:00 | Hotel Tumski, Wyspa Słodowa 10 (Barka Tumska)

Więcej informacji na stronie

 Powrót do Aktualności →