Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Korzyści z partnerstwa dla NGO oraz biznesu w ramach CSR

Opublikowano w 5 stycznia 2015 przez admin

Autor: Stanisław Skórski, Fundacja Akademia Odpowiedzialnego Biznesu

Transformacja gospodarcza oraz społeczna spowodowała zmiany w sposobie angażowania się biznesu w otoczenie, w którym działa. Parę lat temu najczęstszą formą współpracy na linii NGO-Biznes było przekazywanie darowizn na działanie statutowe organizacji. I tutaj najczęściej kończyła się taka współpraca, a właściwie wsparcie finansowe. Dzięki społecznie odpowiedzialnemu biznesowi (CSR) ta relacja powoli zmienia się i strony zaczynają dostrzegać, że warto angażować się i tworzyć długoterminowe partnerstwa.

Organizacje pozarządowe coraz częściej korzystają z możliwości, które daje współpraca międzysektorowa przy działaniach społecznych. Zmiany widać również w firmach, które również chętniej wspierają otoczenie, w którym działają. Każdy z sektorów ma swoje cele i najważniejszym zadaniem jest, aby organizacje, które dążą do takiego partnerstwa starały się zrozumieć cele drugiej strony. Umożliwia to szybszą, efektywniejszą i długotrwałą realizację swoich działań.

Korzyści dla obu stron są ogromne więc sytuacja jest bardzo komfortowa gdy mamy do czenienia z relacją WIN-WIN. Taka współpraca NGO-Biznes daje organizacjom pozarządowym:

 • Możliwości wykorzystania wolontariatu kompetecyjnego, pracowniczego w swoich działaniach oraz projektach dzięki czemu mają możliwości dostępu do specjalistycznej wiedzy jak również doświadczeń
 • Budowanie wiarygodności poprzez umiejętność angażowanie sektora biznesowego w swoje działania co wpływa na możliwości nawiązywania nowych partenrstw w przyszłości
 • Zwiększanie zasięgu swoich działań statusowych poprzez efektywniejsze działania
 • Dostęp do rozbudowanej infrastruktury partnerów bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 • Długoterminowe partnerstwo, które pozwala skupić się na działaniach społecznych zamiast na codziennym „gaszeniu pożarów” by przeżyć
 • Budowanie sieci kontaktów, które staje się coraz istotniejsze w naszych czasach
 • Dostęp do zasobów biznesu: rzeczowych, finansowych, ludzkich oraz do wiedzy i komepetencji
 • Obniżenie kosztów działania poprzez udział wolontariuszy z sektora biznesowego

Korzyściami dla firm, które angażują się w społecznie odpowiedzialny biznes, płynące z tej współpracy to:

 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy, której często brakuje w organizacji np. ekologia czy praca z wolontariuszami
 • Podnoszenie wiarygodności firmy odpowiedzialnej społecznie oraz budowanie wizerunku i reputacji firmy
 • Zwiększanie kompetencji oraz zaagnażowania pracowników firmy poprzez uczestniczenie w wolontariacie kompetencyjnym
 • Źródło innowacji oraz inkubator nowych pomysłów
 • Zdobywanie nowej wiedzy oraz budowanie długotrwałych partnerstw w obszarach, gdzie firma nie ma możliwośći rozwoju
 • Łatwiejszy dostęp do społeczności lokalnych i innych interesariuszy

Korzyści ze współpracy NGO z biznesem mają wartość dodaną dla środowiska
i społeczeństwa. Dzięki wzajemniej inspiracji, obie strony mają szerszy zasięg działania i większy dostęp do zasobów. Powoduje to zwiększenie powodzenia przedsięwzięć obu partnerów dzięki wykorzystaniu efektu synergii. Zaufanie społeczne wzrasta, a NGO i biznes mogą spojrzeć na to co robią z innej perspektywy oraz wymienić doświadczenia, wiedzę oraz umiejętności.

Dzięki takim partnerstwom wzrasta kapitał społeczny oraz zaangażowanie naszego społeczeństwa, co pozwala na wzrost naszego dobrytu oraz poziomu zadowolenia. Organizacje coraz odważniej korzystają z pomocy oferowanej przez firmy, dzięki czemu ich rozwój następuje szybciej i mogą zwiększać zakres swojej pomocy. Firmy natomiast zaczynają coraz bardziej angażować się społecznie, dzięki czemu rozwijają swój wkład w otoczenie, w którym działają.

Jeśli jeszcze nie zaczęli Państwo takiej współpracy warto się zastanowić co trzeba zrobić, aby ją rozpocząć. Zachęcam do zapoznania się ze swoim otoczeniem biznesowym lub trzecim sektorem i rozpocząć poszukiwania partnerów, którzy mogą mieć podobne cele. Najważniejsze w tej współpracy jest zrozumienie drugiej strony oraz elastyczność przy realizacji swoich działań społecznych. Takie podejście pozwoli na bardziej efektywną realizację działań społecznych.

http://akademiaodpowiedzialnosci.pl/aktualnosciPowrót do Aktualności →