Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

LABORATORIUM EDUKACJI GLOBALNEJ – WARSZTATY DLA EDUKATORÓW

Opublikowano w 30 czerwca 2014 przez admin

Fundacja EkoRozwoju zaprasza do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty dla edukatorów poświęcone różnorodnym zagadnieniom związanym z prowadzeniem zajęć w tematyce szeroko pojętej EDUKACJI GLOBALNEJ.

Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy i kompetencji edukatorów  pod kątem tematów związanych z problemami globalnymi oraz sposobu przekazywania wiedzy z tego zakresu, a także wypracowanie, na podstawie nowej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia edukatorów, zestawów metod edukacyjnych (tzw. Walizka Edukatora Globalnego) odpowiadających poszczególnym tematom poruszanym z dziećmi i młodzieżą.

Terminy: 
5-6.07.2014, godz. 09:00 – 15:00
12 – 13.07.2014, godz. 11:00 – 17:00

Uczestnicy: osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu zrównoważonego rozwoju i edukacji globalnej.

Prowadzący:  współpracownicy Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Źródła” z Łodzi oraz Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa z Wrocławia

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW:

1 zjazd 
Podczas pierwszego zjazdu uporządkujemy swoją wiedzę z zakresu Edukacji Globalnej, zapoznamy się z praktycznymi aspektami korzystania z kodeksu w sprawie obrazów i przesłań dotyczących krajów Globalnego Południa, zastanowimy się także nad językiem stosowanym w Edukacji Globalnej. Będziemy dużo ćwiczyć i eksperymentować, wszystko w oparciu i z wykorzystaniem  Cyklu Kolba.

Tematy:
•    Edukacja Globalna – uwspólnienie definicji
•    Cykl Kolba w uczeniu dorosłych – teoria i praktyka
•    Kodeks w sprawie obrazów i przesłań dotyczących krajów globalnego Południa
•    Język w edukacji globalnej
•    Praktyka metod edukacyjnych

2 zjazd  

Omówienie i uporządkowanie wiedzy edukatorów m.in. w takich obszarach jak:

1) SUWERENNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWA – pochodzenie żywności, rola i waga produkcji lokalnej w systemie globalnym, funkcjonowanie i rola kooperatyw w różnych częściach świata, różne sposoby produkcji i wzajemne powiązania pomiędzy światami Globalnego Południa i Globalnej Północy;
2) KLIMAT – wpływ zmian klimatu na rozwój krajów Globalnego Południa i Globalnej Północy;
3) WODA – woda jako zasób ograniczony, nierówności globalne w dostępie i korzystaniu z zasobów, kwestie społeczne, polityczne i ekonomiczne;

Wspólnie zastanowimy się czym wypełnić Walizkę Edukatora Globalnego – zestawy metod edukacyjnych możliwych do stosowania przy omawianiu wybranych tematów związanych z Edukacją Globalna z dziećmi i młodzieżą w sposób ciekawy, angażujący i inspirujący do dalszych samodzielnych poszukiwań.

ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

•    Nasze warsztaty kierowane są do osób realizujących edukację w praktyce zawodowej, jak i działalności pozazawodowej (np. w ramach działań wolontariackich);
•    O udziale w warsztatach zadecyduje pozytywna ocena Twojego doświadczenia i oczekiwań przez komisję rekrutacyjną;
•    Udział w warsztatach jest nieodpłatny;
•    Obecność uczestnika na wszystkich warsztatach  jest obowiązkowa – prosimy o przemyślenie zgłaszania się w momencie, gdy nie jesteście pewni czy możecie być na zajęciach.

Ankietę zgłoszeniową należy przesłać na adres biuro@eko.org.pl (skan podpisanej ankiety), pocztą lub osobiście do siedziby Fundacji EkoRozwoju (ul. św. Wincentego 25 A,C, 50 – 252 Wrocław) do dnia 3.07.2014

W razie pytań zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Zaremba – 726 37 94 38
Aneta Osuch – 696 948 194

Pobierz pliki:

Laboratorium_EdukacjiGlobalnej_zaproszenie

Laboratorium_EdukacjiGlobalnej_zgloszenie

Laboratorium_EdukacjiGlobalnej_zaproszeniePowrót do Aktualności →