Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku

Opublikowano w 5 marca 2021 przez admin

AKTUALIZACJA 07.04.2021
Szanowni Państwo, zapraszamy SZKOŁY do udziału w projekcie
„Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Więcej informacji o projekcie: www.lekcjaenter.pl.

UWAGA! OBECNIE TRWA REKRUTACJA DO 3 OSTATNICH GRUP SZKOLENIOWYCH !!!

W ramach projektu przeprowadzone zostaną DARMOWE szkolenia TIK
dla nauczycieli/ek dolnośląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 1. Szkolenie dla nauczycieli/ek 4 grup przedmiotowych (32 godziny szkoleń ONLINE)
  Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom/kom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej.
 2. Szkolenie dla nauczycieli/ek informatyki (35 godzin szkoleń ONLINE),
  Którego celem jest przygotowanie nauczycieli/ek do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

 • Projekt, dzięki któremu nauczyciele dowiedzą się, jak systemowo i na stałe włączyć nowe technologie do lekcji
 • Uczymy jak odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii
  na lekcjach
 • Uczymy aktywnych metod nauczania, pokazując wiele narzędzi TIK, tak by nauczyciele wybrali najlepiej pasujące
 • Uczymy tworzenia własnych materiałów z wykorzystaniem różnych aplikacji i narzędzi TIK
 • Oferujemy wsparcie trenerów w tworzeniu scenariuszy lekcji, wykorzystujących TIK
 • Uczestnicy mają dostęp do szerokiego wachlarza e-materiałów przygotowanych w ramach projektu
 • Projekt może objąć całą szkołę (wszystkich nauczycieli, którzy spełniają warunki uczestnictwa w projekcie)
 • Szkolenia i wszystkie materiały są bezpłatne
 • Trenerzy prowadzący szkolenia przygotowywani są przez konsorcjum prowadzące projekt
  z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych
 • Udział w innych projektach nie koliduje z udziałem w projekcie „Lekcja:Enter

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem promocyjnym projektu (w tym wypowiedziami uczestniczek i trenera!):
https://www.youtube.com/watch?v=I_ghJZyEpZs

Obecnie prowadzimy nabór na szkolenia, które odbędą się w trybie online, do ostatnich grup szkoleniowych.
 ZGŁOSZENIA SZKÓŁ PRZYJMUJEMY w trybie ciągłym do 30 kwietnia 2021 (lub do wyczerpania liczby miejsc w grupach).

Projekt realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w Partnerstwie z Gminą Wrocław (Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli), Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?
Prosimy o kontakt Dyrekcji  Szkoły z koordynatorką: Alicja Pietrzyk, alicja.pietrzyk@dfop.org.pl,
tel.603 313 819.

DYREKTOR zgłasza koordynatorce:
– co najmniej: 2–3 osoby, w tym członek kadry kierowniczej,
jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli/ek;

– co najmniej 4 osoby, w tym członek kadry kierowniczej,
jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli/ek;

– co najmniej 5 osób, w tym członek kadry kierowniczej,
jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli/ek

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
Nauczyciele/ki nie mogą się zgłaszać do udziału w projekcie indywidualnie – muszą zostać zgłoszeni przez dyrektora szkoły, w której pracują;
Wśród uczestników/czek powinni znaleźć nauczyciele/ki reprezentujący/e wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe:
-edukacja wczesnoszkolna
-przedmioty: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne
-informatycy
-przedstawiciele kadry kierowniczej szkół

Szkolenia są rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Od stycznia 2020 roku do marca 2021 zgłosiło się do naszego projektu
109 szkół z Dolnego Śląska,
ponad 600 osób rozpoczęło szkolenia
a 435 nauczycieli i nauczycielek otrzymało certyfikat Lekcji:Enter!

Zrzut ekranu (464)


Powrót do Aktualności →