Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Międzynarodowa konferencja: „Edukacja kulturalna a kapitał społeczny”.

Opublikowano w 25 października 2018 przez admin

Jak tworzyć przestrzeń, w której dostęp do kultury mają wszystkie dzieci? Jak mądrze wspierać rozwój osobowości i kreatywności młodego pokolenia? Jak sztuka może posłużyć do odkrywania świata szlachetnych wartości przez dzieci?

Na konferencję: „Edukacja kulturalna a kapitał społeczny” która odbędzie się pod patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Jacka Sutryka, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników młodzieżowych, nauczycieli, rodziców, instruktorów, studentów, przedstawicieli władz samorządowych.

Konferencja odbędzie się 23.11.2018 (piątek) we Wrocławiu, w siedzibie Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka przy ul. Kuźniczej 29 a.

W programie między innymi:
prof. Katarzyna Olbrycht, Uniwersytet Śląski. Znaczenie miejsca dla edukacji kulturalnej
Małgorzata Strońska, prezes i założycielka Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. By podać rękę tym, którzy mogą zginąć Prezentacja działalności WCTD, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dla dzieci o mniejszych szansach.
Maciej Gnyszka, prezes i założyciel Towarzystw Biznesowych S.A. Gnyszka Fundrasing Advisor Nie samym grantem żyje człowiek. Pozyskiwanie środków na działania Organizacji ze źródeł pozabudżetowych
David Savill, dyrektor artystyczny Age Exchange, Londyn- Expressing memory and family history through creativity: Artystyczne działania teatralne, międzypokoleniowy transfer wiedzy
Lidia Kuczmierowska, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich- Dlaczego pomagamy takim organizacjom jak Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka. O potrzebie i sposobach profesjonalizacji 3 sektora w Polsce.
Dr Piotr Para, reżyser Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, DSW. Rola edukacji kulturalnej w kształtowaniu kompetencji miękkich pożądanych w przyszłości

Szczegółowy harmonogram konferencji znajdą Państwa na naszej stronie internetowej www.centrumtworczosci.pl od 15 października 2018. Udział w konferencji jest płatny- 70 PLN. W ramach opłaty gwarantujemy: materiały konferencyjne, publikacje WCTD, lunch oraz przerwę kawową. Więcej informacji i zgłoszenia: koordynator@centrumtworczosci.pl, tel. 071 341 80 02.

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na naszej stronie www.centrumtworczosci.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 16 listopada 2018 (piątek)

 



Powrót do Aktualności →