Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mieszkania treningowe na terenie Wrocławia

Opublikowano w 5 sierpnia 2020 przez admin

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Wrocław oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej uruchomiła projekt „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze „Miasta Wrocławia”.

Czynnikiem sprawczym do podjęcia się realizacji tego projektu jest trudna sytuacja lokalowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego jest bardzo długa, podobnie ma się lista osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego. Wśród osób oczekujących na lokale są m. in. osoby mieszkające w ośrodkach dla bezdomnych, czy w miejskich ośrodkach interwencji kryzysowej.

Aktualnie trwają remonty oraz doposażanie 4 mieszkań (docelowo ma być ich 6).
Zaplanowane jest stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych. Każdy uczestnik projektu będzie miał stworzony Indywidualny Plan Usamodzielnienia, w ramach sztab specjalistów będzie pracować z uczestnikiem projektu nad pozytywną zmianą w jego sytuacji życiowej. W ramach wsparcia uczestnik będzie mógł skorzystać ze wsparcia w postaci: treningu interpersonalnego i radzenia sobie ze stresem, treningu higieny, treningu praktycznego, kulinarnego, a także ze wsparcia psychologa, terapeuty oraz prawnika.

Ponadto uczestnicy, na czas udziału, objęci są wsparciem opiekunów mieszkań, pracowników socjalnych oraz opiekunów osób niesamodzielnych.

I edycja rekrutacji już się rozpoczęła i dokumenty można pobrać korzystając z linku do
naszej oficjalnej strony, natomiast pierwszych lokatorów zapraszamy już we wrześniu 2020r.
Realizacja projektu możliwa jest dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne.
Link do dokumentów rekrutacyjnych

Ulotka informacyjnaPowrót do Aktualności →