Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI WROCŁAWIA 2016

Opublikowano w 24 maja 2016 przez admin

Instytut Edukacji Społecznej oraz Urząd Miasta Wrocławia serdecznie zapraszają młodych mieszkańców miasta do udziału w Konkursie, dzięki któremu można skorzystać ze środków publicznych na realizację autorskich projektów o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym.

Do udziału w Konkursie zapraszamy minimum 3-osobowe grupy nieformalne młodzieży w wieku do 21 roku życia mieszkającej i/lub uczącej się na terenie Wrocławia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia każda z grup może ubiegać się o dofinansowanie projektu w kwocie maksymalnej 1.000,00 złotych.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia to przede wszystkim wsparcie kreatywności, przedsiębiorczości i zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnych. Jego podstawą są zatem innowacyjne i ważne z punktu widzenia młodych przedsięwzięcia.

W Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim to nie pieniądze są najważniejsze. Realizacja każdego projektu wymaga ważnych umiejętności: diagnozowania lokalnych potrzeb, planowania i dobrej pracy zespołowej, umiejętności organizacyjnych. Te umiejętności każda z grup nieformalnych startujących w Konkursie będzie miała okazję trenować.

Zachęcamy do udziału!

MBOW-ulotka a6-page-001Powrót do Aktualności →