Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MONITORY DO ROZDANIA

Opublikowano w 5 lipca 2022 przez admin

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” prowadzi wraz partnerem firmą HP Enterprise kolejną edycję programu „Sprzęt dla NGO”. Rozdaliśmy już setki biurek, szaf czy krzeseł. Tym razem przygotowaliśmy ponad 200 monitorów, które można bezpłatnie pozyskać na realizację celów statusowych. Akcją objęte są wszystkie organizacje pozarządowe (zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz inne podmioty, które realizują cele społeczne. Pozyskanie zasobów odbywa się na podstawie Protokołu przekazania.

Liczba i rodzaje monitorów mogą ulec zmianie w trakcie trwania akcji.

Odbiór osobisty, po uprzednim umówieniu się, z siedziby Centrum.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy do kontaktu: 71-359-75-00, m.szkrawan@fundacja-umbrella.org.pl



Powrót do Aktualności →