Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert UM Wrocławia 2015 / 2016

Opublikowano w 17 listopada 2015 przez admin

Urząd Miejski Wrocławia zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy  na rok 2016.

Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2016 roku.

Więcej informacji:  http://bip.um.wroc.pl/contents/content/376/19734Powrót do Aktualności →