Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

newpage

Sobotnia rozwijalnia
Wnioskodawca: Fundacja Tandem
Miejsce realizacji projektu: Domaszków
Termin realizacji: Od 01/08/2015 do 31/10/2015
Kwota dofinansowania projektu: 4403,00 zł
Odbiorcy projektu: dzieci w wieku 9/10-12 lat z klas 4-6 ze szkoły podstawowej w Domaszkowie

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

,,Sobotnia rozwijalnia " to 7 sobót dla dzieci i dorosłych-pomysł na wspólne spędzanie czasu. Warsztaty ,które łącznie trwały 24 godziny miały na celu rozwinięcie kompetencji społecznych ,kreatywności w myśleniu i działaniu. Spotkania w max 12 osobowych grupach  dotyczyły : projektowania lokalnej przestrzeni przyjaznej dla dzieci, bezpieczeństwa i pierwszej pomocy dla dzieci, przeciwdziałanie uzależnieniom (warsztaty dla dorosłych -15 miejsc ),rozwoju wyobraźni i kreatywnego myślenia ,pielęgnacji zieleni.  Łącznie w projekcie wzięło udział 60 osób. ,,Sobotnia rozwijalnia" to inicjatywa o różnorodnej ofercie  dodatkowych zajęć dla dzieci  w czasie wolnym od nauki.

Sobotnia rozwijalnia

Ekorenowacja
Wnioskodawca : Fundacja Ekologika
Miejsce realizacji projektu : południowo- wschodnia część Wrocławia ,dzielnica  Oporów, Powstańców Śląskich, Borek, Gajowice, Grabiszyn
Termin realizacji : Od 01/08/2015 do 31/10/2015
Kwota dofinansowania projektu : 4 500,00 zł
Odbiorcy projektu :  10 kobiet w wieku 50 +

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Dbanie o środowisko to popularny i rozpowszechniony  temat ale czy dla wszystkich? Projekt ,,Ekorenowacja" to pomysł na zwiększenie świadomości ekologicznej i przekazanie wiedzy na temat środowiska  wśród kobiet 50 +. W zajęciach  wzięło  udział  10 kobiet,  rezultatem spotkań teoretycznych jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i recyklingu. Na zajęciach praktycznych uczestniczki dowiedziały się jak przeprowadzić renowację lub upcykling drewnianych mebli.

ekorenowacja

Żydowski Wrocław na Talerzu Live !
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Żydowskie CukunftMiejsce r
Realizacji projektu: przestrzeń dawnego Teatru Żydowskiego (ul. Świdnicka ), Gmina Żydowska we Wrocławiu
Termin realizacji: Od 24/09/2015 do 30/10/2015
Kwota dofinansowania: 4 700,00 zł
Odbiorcy projektu: mieszkańcy Wrocławia oraz członkowie wrocławskiej społeczności żydowskiej

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Kultura żydowska jest obecna w przestrzeni  Wrocławia, projekt Żydowski Wrocław na Talerzu Live ! to udowadnia ; w ciągu realizacji przeprowadzono 14 warsztatów o tematyce żydowskiej ( warsztaty i zajęcia języka hebrajskiego, jidysz, teatru żydowskiego, koszerności i kuchni żydowskiej) , w których wzięło udział około 85 osób. Ponadto zostały zorganizowane 4 wykłady otwarte poruszające tematy współczesnej sztuki żydowskiej, w tym także architektury Wrocławia. Projekt zaznacza i popularyzuje kulturę żydowską jako integralną część Wrocławia ,promuje wielokulturowość i otwartość na inność.

Akademia Kajakowa Za Horyzontem
Wnioskodawca: Fundacja Promocji Rekreacji za Horyzontem
Miejsce realizacji projektu: powiat wrocławski i miasto Wrocław, Staw Jelczański oraz rzeka Widawa w okolicach Wrocławia
Termin realizacji: Od 10/08/2015 do 10/10/2015
Kwota dofinansowania: 3 375,00 zł
Odbiorcy projektu:  wychowankowie placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz młodzież pochodząca z ubogich bądź dysfunkcyjnych rodzin  w wieku 15-18 lat

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Aktywności fizyczna, upowszechnienie wypoczynku wśród młodzieży ,promowanie zdrowego stylu życia, nabycie wiedzy z zakresu bezpiecznego zachowania się nad wodą i pływania kajakiem jednoosobowym ! -tego wszystkiego mogli sie dowiedzieć uczestnicy projektu  ,,Akademia kajakowa za Horyzontem''. W ramach projektu zrealizowano 3 dwudniowe edycje. W zajęciach, grach, zabawach ,ćwiczeniach i konkurencjach na wodzie  brało udział 26 młodych  osób .  Uczestnicy  nabyli również szereg kompetencji miękkich : umiejętność  współpracy w grupie, zdolność komunikacji oraz  przełamywanie swoich barier i lęku przed nowymi wyzwaniami.

kajaki

Zakrzowski miraż z kulturą
Wnioskodawca:  Stowarzyszenie ,,Wrozwojownia "
Miejsce realizacji projektu: ZS nr 10 we Wrocławiu przy ulicy Wilanowskiej 11, na Osiedlu Jana III Sobieskiego, tj. dzielnicy Wrocław Psie Pole-Zawidawie
Termin  realizacji: Od 01/08/2015 do 31/10/2015
Kwota dofinansowania: 4 300,00 zł
Odbiorcy projektu: mieszkańcy  Osiedla  Jana III Sobieskiego

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Projekt skierowany jest do aż 400 osób ! Na uczestników projektu czekały różne atrakcje : warsztaty tworzenia graffiti, sztuki kuglarskiej oraz art recyclingu, miłośnicy muzyki też znaleźli cos dla siebie -odbyły sie koncerty 3 zespołów muzycznych. Zorganizowano również pokaz baniek mydlanych czy wystawę pocztówek uwieczniających Zakrzów z dawnych lat. Projekt na celu między innymi  integracje lokalnej społeczności  oraz kreowanie twórczych postaw wśród młodzieży.

osiedle

Niewidomi - sprawni w ICT
Wnioskodawca: E-sprawni
Miejsce realizacji projektu: lokal Fundacji Eudajmonia
Termin realizacji: Od 02/08/2015 do 30/10/2015
Kwota dofinansowania: 4 486,00 zł
Odbiorcy projektu:  osoby niewidome mieszkające we Wrocławiu w wieku od 18-64 lat

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Niewidomi-sprawni w ICT to projekt, który miał celu nabycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności komputerowych w zakresie ECDL, szkolenie miało na celu przygotowanie uczestników do przystąpienia do certyfikowanego egzaminu w zakresie ECDL.

Równa szkoła, poznaj aby zrozumieć
Wnioskodawca: Fundacja Szkoła bez Dyskryminacji „Czarna Owca”
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej
Termin realizacji: Od 01/08/2015 do 31/10/2015
Kwota dofinansowania: 4 800,00 zł
Odbiorcy projektu: Nauczyciele zaangażowani w skuteczną politykę antydyskryminacyjną szkoły, uczniowie szkoły, społeczność lokalna, rekrutujący do szkoły nowi uczniowie, dziesięć innych szkół we Wrocławiu, osoby odwiedzające strony Fundacji.

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Projekt miał na celu zmianę postaw u dzieci i dorosłych, związaną z obecną dyskryminacją w szkołach.  W ramach realizowanych działań, młodzież przekonała się, iż wiek, płeć, kolor skóry, czy wyznawana religia nie są znaczące  w codziennym funkcjonowaniu, a  rodzice nie muszą się obawiać, że ich dzieci będą dotknięte dyskryminacją i nietolerancją.

Warsztaty psychoedukacyjne i aktywizacyjne przeznaczone dla osób z problemami psychicznymi
Wnioskodawca: Grupa Wsparcia Pomocna Dłoń
Miejsce realizacji projektu: Klub Pacjenta Stowarzyszenia „Nie jesteś sam” Samopomocowa Grupa Rodzin i Przyjaciół Osób z problemami psychicznymi
Termin realizacji: Od 01/08/2015 do 31/10/2015
Kwota dofinansowania: 4 200,00 zł
Odbiorcy projektu: Piętnastu uczestników Klubu Pacjenta Stowarzyszenia „Nie jesteś sam” Samopomocowa Grupa Rodzin i Przyjaciół Osób z problemami psychicznymi.

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Projekt miał na celu zapoznanie uczestników z technikami radzenia sobie z napięciem oraz niwelowaniem stresu, kształtowanie umiejętności  efektywniejszego kontrolowania swoich emocji, a także zwiększenie umiejętności komunikacyjnych. W ramach projektu były przeprowadzone warsztaty arteterapii oraz spotkanie z psychoterapeutą.

Senior Dance
Wnioskodawca: Grażyna Kłębek, Anna Zielińska, Joanna Dankowska
Miejsce realizacji projektu: Szkoła Tańca An Najma przy ul. Krasińskiego 15a/2
Termin realizacji: Od 01/08/2015 do 31/10/2015
Kwota dofinansowania: 2 500,00 zł
Odbiorcy projektu: Osoby w wieku 50+

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu dotyczyły różnych form tanecznych z elementami baletu, tańca współczesnego, tańców latynoskich i towarzyskich, zumby oraz tańca orientalnego i bollywood. Seniorzy pracowali nad swoją sprawnością fizyczną i koordynacją ruchową oraz poznali podstawowe kroki taneczne. Zajęcia przyczyniły się do wzrostu samopoczucia oraz satysfakcji z opanowania choreografii.

senior

Międzynarodowe zawody w Skateboarding’u – No Limits Skate Contest
Wnioskodawca: Stowarzyszenie No Limits
Miejsce realizacji projektu: Stowarzyszenie No Limits ul. Legnicka 65, Skatepark „Zajezdnia”
Termin realizacji: Od 01/04/2015 do 31/05/2015
Odbiorcy projektu: Dzieci, młodzież i dorośli
Kwota dofinansowania: 3 648,00 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Zawody pozwoliły na rywalizację między osobami uprawiającymi Skateboarding. Oprócz tego przyczyniły się do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz popularyzację sportów niszowych. W projekcie wzięło udział około 200 aktywnych widzów, którzy zadawali wiele pytań, dotyczących organizowanego miejsca zawodów oraz dyscyplin, na których można je uprawiać. Poruszony został również istotny temat, a mianowicie – bezpieczeństwo sportów ekstremalnych.

skate

Na start
Wnioskodawca: Fundacja VENTI
Miejsce realizacji projektu: Fundacja VENTI, ul. Wileńska 23/2, 52-113 Wrocław
Termin realizacji: Od 01/04/2015 do 30/06/2015
Odbiorcy projektu: Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami i uzależnione od wielu sprzętów medycznych
Kwota dofinansowania: 3 509, 00 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

W ramach projektu wybrano najkorzystniejsze oferty i zakupiono laptop oraz urządzenie wielofunkcyjne. Fundacja otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wszelkie profity płynące z projektu mają za celu opiekę i pomoc dzieciom i młodzieży chorym i z niepełnosprawnością.

na start

Akademia piękna
Wnioskodawca: Fundacja Nie Widzę Problemu
Miejsce realizacji projektu: Centrum Miasta Wrocław, sala szkoleniowa
Termin realizacji: Od 01/04/2015 do 30/06/2015
Odbiorcy projektu: Kobiety z niepełnosprawnością
Kwota dofinansowania: 4 343, 51 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Projekt został podzielony na dwa moduły. Na pierwszym z nich odbyły się zajęcia z jogi dla kobiet z dysfunkcją narządu wzroku, która miała pobudzić ich wewnętrzne piękno, poprzez akceptację swojego ciała. Drugi moduł miał na celu pogłębienie wiedzy kobiet z zakresu wizażu, autoprezentacji oraz komunikacji.

piekno

ścią.

Wsparcie strukturalne na zakup sprzętu umożliwiającego działania Stowarzyszeniu ARA
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Akademia Rozwoju i Aktywności „ARA”
Miejsce realizacji projektu: Stowarzyszenie Akademia Rozwoju i Aktywności „ARA”, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Termin realizacji: Od 01/04/2015 do 30/06/2015
Odbiorcy projektu: Członkowie stowarzyszenia „ARA”
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Dzięki posiadaniu niezbędnego sprzętu, członkowie Stowarzyszenia „ARA” mogą docierać ze szkoleniami, projektami, działaniami edukacyjnymi (etc.) do szerszego grona odbiorców.  Zajęcia zostały wzbogacone o elementy przekazów multimedialnych, co uatrakcyjniło seniorom zdobywanie nowych informacji.

Niezbędnik Fundacji Rodzina
Wnioskodawca: Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”
Miejsce realizacji projektu: Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Termin realizacji: Od 01/04/2015 do 30/06/2015
Odbiorcy projektu: Pracownicy i wolontariusze fundacji oraz korzystający z usług
Kwota dofinansowania: 4 307,12 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Dzięki projektowi fundacja otrzymała niezbędny zestaw materiałów do swojej pracy oraz udziału w imprezach organizowanych dla NGO i dzieci. Zakupione materiały pozwolą na wspomaganie i rozpowszechnianie wiedzy o rodzicielstwie zastępczym.

fundacja

Dotacja na wsparcie strukturalne – zakup urządzeń do realizacji projektów Fundacji Przyszłości Pokoleń
Wnioskodawca:  Fundacja Przyszłości Pokoleń
Miejsce realizacji projektu: Fundacja Przyszłości Pokoleń, ul. Hubska 52-54/U7, 50-502 Wrocław
Termin realizacji: Od 01/04/2015 do 30/06/2015
Odbiorcy projektu: Odbiorcy projektów realizowanych przez Fundację
Kwota dofinansowania: 3 999,00 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Zakupione urządzenia w ramach przedmiotowej dotacji pozwoliły w profesjonalny sposób przeprowadzić spotkanie w ramach inicjatywy Fundacji pt. Wrocławski Salon Polityczny. Zakup sprzętu podniósł wiarygodność Fundacji w relacjach z partnerem samorządowym.

Wsparcie strukturalne Fundacji Siwy Dym
Wnioskodawca: Siwy Dym
Miejsce realizacji projektu: Dzielnica Nadodrza
Termin realizacji: Od 01/04/2015 do 30/04/2015
Odbiorcy projektu: Osoby w wieku emerytalnym, mieszkańcy Wrocławia (głównie z dzielnicy Nadodrze)
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Nowa siedziba Fundacji Siwy Dym, została przystosowana do prowadzenia zajęć fizycznych i choreoterapii. Dzięki temu, wszelkie inicjatywy, będą odbywały się w jednym miejscu, co zwiększa szanse na wysoką frekwencję na zajęciach.

Stworzenie stanowiska księgowego
Wnioskodawca:  Fundacja KALEJDOSKOP KULTUR
Miejsce realizacji projektu: Fundacja KALEJDOSKOP KULTUR ul. Ruska 46A, 50-079 Wrocław
Termin realizacji: Od 01/04/2015 do 30/06/2015
Odbiorcy projektu: Wszyscy odbiorcy projektu Fundacji
Kwota dofinansowania: 730, 00 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Dzięki projektowi zostało wyposażone stanowisko księgowe. Zakup odpowiedniego oprogramowania umożliwił realizacje i rozliczenie zadań. Zakupiona kasa fiskalna umożliwiła prowadzenie odpłatnej działalności statutowej.

Doposażenie fundacji Akademia Odpowiedzialnego Biznesu
Wnioskodawca:  Akademia Odpowiedzialnego Biznesu
Miejsce realizacji projektu: Akademia Odpowiedzialnego Biznesu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Termin realizacji: Od 20/04/2015 do 31/07/2015
Odbiorcy projektu: bezpośredni odbiorca to Fundacja Akademia Odpowiedzialnego Biznesu a pośrednimi odbiorcami są organizacje pozarządowe, biznes i administracja państwowa województwa dolnośląskiego
Kwota dofinansowania: 3 640, 50 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Fundacja Akademia Odpowiedzialnego Biznesu została doposażona w sprzęt komputerowy, etui na tablet, oprogramowanie, rollup oraz materiały biurowe, co usprawniło pracę fundacji.

Wsparcie strukturalne w postaci dotacji na zakup sprzętu oświetleniowego
Wnioskodawca:  Społeczna Ofensywa Kulturalna
Miejsce realizacji projektu: Społeczna Ofensywa Kulturalna, Al. Jaworowa 40d/1, 53-123 Wrocław
Termin realizacji: Od 01/04/2015 do 30/06/2016
Odbiorcy projektu: Uczestnicy warsztatów- prób w ramach teatru dla początkujących oraz widzowie oglądający spektakl
Kwota dofinansowania: 79, 00 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

W ramach projektu został zakupiony sprzęt oświetleniowy, który zapewnił w pełni profesjonalną oprawę działań artystycznych. Fundacja otrzymała możliwość realizowania statutowych założeń na wysokim poziomie artystycznym. Realne stały się także plany na utworzenie nowej sceny teatralnej.

Wiedza, dialog, integracja. Edukacja międzykulturowa najmłodszych
Wnioskodawca:  Fundacja Inicjatyw Społecznych SYNERGIA
Miejsce realizacji projektu: Fundacja Inicjatyw Społecznych SYNERGIA, ul. Popowicka 24/32, 54-237 Wrocław
Termin realizacji: Od 10/05/2015 do 27/06/2015
Odbiorcy projektu: Dzieci i młodzież z trzech placówek: Przedszkole nr 104, Szkoły Podstawowe nr 46 i Gimnazjum 12
Kwota dofinansowania: 2  482, 14 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

W ramach projektu zostały zrealizowane 3 warsztaty międzykulturowe. Działania przyczyniły się do propagowania postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla odmiennych kultur i narodowości. Zwieńczeniem projektu był konkurs plastyczno-literacki „wielokulturowy Wrocław”.

spoleczna

Turniej Czterech Państw Oldboje 50plus
Wnioskodawca:  Grupa byłych piłkarzy związanych z wrocławskim klubem sportowym
Miejsce realizacji projektu: Stadion WKS Śląsk Wrocław przy ulicy Oporowskiej
Termin realizacji: Od 25/04/2015 do 25/06/2015
Odbiorcy projektu: Mężczyźni 50+
Kwota dofinansowania: 4 420, 01 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Projekt pozwolił na przeprowadzenie działań aktywizujących mężczyzn 50+ oraz przyczynił się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób. Dzięki przeprowadzonym turniejom piłkarskim promowano zdrowy styl życia oraz sposób na gospodarowanie czasem wolnym. Działania te, pozwoliły na propagowanie otwartości na nowe doświadczenia oraz przeciwdziałanie izolacji i monotonii życia tej grupy wiekowej.

turniej

Piknik Partnerstwu Sąsiadówka
Wnioskodawca:  Partnerstwo Lokalne Gądów i Kosmonautów
Miejsce realizacji projektu: teren zielony przy Kościele Chrześcijan Baptystów, ul. Kłodnicka 2
Termin realizacji: Od 20/04/2015 do 30/06/2015
Odbiorcy projektu: Mieszkańcy osiedli Gągów, Kosmonautów, Kuźniki, Nowy Dwór, Popowice w wieku od 0 do 100 lat
Kwota dofinansowania: 3 850, 00 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

piknik

Wrocławskie Forum Miejskie
Wnioskodawca:  Wrocławskie Forum Miejskie
Miejsce realizacji projektu: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Traugutta oraz wybrane miejsca Wrocławia
Termin realizacji: Od 01/04/2015 do 30/06/2015
Odbiorcy projektu: Środowiska aktywistów miejskich
Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Projekt przyczynił się do zwiększenia zaangażowania i partycypacji mieszkańców w życiu społecznym. Zorganizowane spotkania pozwoliły na nawiązanie kontaktów i zacieśnienie współpracy między aktywistami miejskimi i zapewniona została trwała współpraca między organizacjami aktywistów miejskich.

Ja nauczycielem
Wnioskodawca:  Fundacja REA- Rozwój Edukacja Aktywność
Miejsce realizacji projektu: Miasto Wrocław
Termin realizacji: Od 10/10/2014 do 5/12/2014
Odbiorcy projektu: Studenci wrocławskich Szkół Wyższych kształcących się na kierunkach ze specjalizacją nauczycielską
Kwota dofinansowania:  4 280,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Celem projektu było wsparcie w rozwoju zawodowym i osobistym studentów planujących w przyszłości pracować jako nauczyciele. W projekcie obejmującym 32 h warsztatów i 12 programów autorskich zajęć pozalekcyjnych wzięło udział 12 uczestników.

Jestem kobietą 40+. Kocham moje ciało i dbam o moje zdrowie.
Wnioskodawca:  Fundacja MENTIS- Sztuka Świadomego Życia
Miejsce realizacji projektu: Miasto Wrocław
Termin realizacji: Od 10/10/2014 do 7/12/2014
Odbiorcy projektu: Kobiety w wieku 40+ mieszkające we Wrocławiu
Kwota dofinansowania: 4 535,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Wzrost świadomości kobiet w wieku 40+ dotyczących skutecznych sposobów na zachowanie wysokiego poziomu kondycji fizycznej i psychicznej po lub w okresie menopauzy. Przeciwdziałanie stanom depresyjnym, ukierunkowanie uwagi na zmianę diety. Zajęcia w ramach projektu trwały 21 h.

Wsparcie strukturalne w postaci dotacji na zakup sprzętu oświetleniowego.
Wnioskodawca:  Społeczna Ofensywa Kulturalna
Miejsce realizacji projektu: Teren Dolnego Śląska, w szczególności Wrocław i okolice
Termin realizacji: Od 10/10/2014 do 7/12/2014
Odbiorcy projektu: Uczestnicy warsztatów teatralnych i widzowie
Kwota dofinansowania: 4 970,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Celem projektu było stworzenie podstawowego, teatralnego zestawu oświetleniowego, dzięki czemu fundacja stała się bardziej niezależną i wszechstronną jednostką.

Bezpieczny Sport
Wnioskodawca:  Klub Sportowy Samuraj
Miejsce realizacji projektu: Dolny Śląsk- Wrocław (11 sal gimnastycznych w dzielnicach: Różanka, Psie Pole, Wojnów, Kozanów, Popowice, Oporów, Gaj, Huby, Śródmieście, Wojszyce, Krzyki)
Termin realizacji: Od 12/10/2014 do 31/10/2014
Odbiorcy projektu: Dzieci i młodzież oraz dorośli
Kwota dofinansowania: 4 449,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Uczestnicy pobierali naukę na spotkaniach/ treningach osiem razy w miesiącu. Celem projektu było uatrakcyjnienie i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności ćwiczeń fizycznych. Osoby objęte wsparciem projektu mogły prawidłowo pożytkować energię, uczyć się zasad fair play. W projekcie wzięło udział 60 osób.

Doposażenie fundacji
Wnioskodawca:  Fundacja "Kreatywne Centrum- Radość Życia"
Miejsce realizacji projektu: Powiat Wrocławski, miasto Wrocław, Województwo Dolnośląskie
Termin realizacji: Od 10/10/2014 do 7/12/2014
Odbiorcy projektu: Fundacja "Kreatywne Centrum- Radość Życia" i pośrednio seniorzy powiatu wrocławskiego oraz wolontariusze
Kwota dofinansowania: 4 252,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Celem projektu było doposażenie Fundacji "Kreatywne Centrum- Radość Życia" oraz umożliwienie jej dalszego funkcjonowania. Efektem projektu był zakup komputera, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, roll-up'a, flipcharta, baneru reklamowego oraz materiałów biurowych.

"Ciut nadziei"
Wnioskodawca:  Grupa Człowieki
Miejsce realizacji projektu: Miasto Wrocław, główne działania realizowane w Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej Stowarzyszenia MONAR
Termin realizacji: Od 13/10/2014 do 5/12/2014
Odbiorcy projektu: Kobiety i mężczyźni oraz młodzież z miasta Wrocławia używający szkodliwie oraz uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Kwota dofinansowania: 4 580,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

W ramach projektu zostały przeprowadzone konsultacje indywidualne osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem od środków psychoaktywnych/ zaburzeń czynnościowych. Uczestnicy projektu otrzymali profesjonalne wsparcie emocjonalne, kompetentna wiedzę na temat uzależnień, informacje o możliwych sposobach i miejscach leczenia.

Strefa Aktywnej Mamy
Wnioskodawca:  Działamy dla Mamy
Miejsce realizacji projektu: miasto Wrocław
Termin realizacji: Od 27/10/2014 do 5/12/2014
Odbiorcy projektu: Matki, w tym z rodzin wielodzietnych, które pozostają na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, zarejestrowane jako osoby bezrobotne, zamieszkujące teren Wrocławia oraz dzieci uczestniczek.
Kwota dofinansowania: 4 980,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Celem projektu było wyrównywanie szans w obszarze aktywności zawodowej i społecznej kobiet, wzmocnienie kompetencji społecznych oraz promocja aktywności społecznej i zawodowej kobiet. W ramach projektu zostało przeprowadzonych 72 h warsztatów z kompetencji miękkich.

Warsztaty psychoedukacyjne dla osób starszych, przebywających w Domach Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Wnioskodawca:  Grupa Wsparcia Kolorowa Jesień
Miejsce realizacji projektu: Dwa Dzienne Domy Pomocy Społecznej oraz jeden Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Termin realizacji: Od 12/10/2014 do 7/12/2014
Odbiorcy projektu: Seniorzy z Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Kwota dofinansowania: 3 020,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

W ramach projektu zorganizowane zostały 4 spotkania warsztatowe prowadzone przez specjalistę w danej dziedzinie. Celem projektu jest aktywizacja psychoedukacyjna seniorów, działania miały na celu polepszenie sprawności psychicznej seniorów oraz rozwój i integrację uczestników w podobnym wieku.

Sprawność i aktywność w każdym wieku
Wnioskodawca:  TOBAJ
Miejsce realizacji projektu: Wrocław
Termin realizacji: Od 12/10/2014 do 5/12/2014
Odbiorcy projektu: Mieszkańcy Wrocławia, w szczególności osoby dorosłe, rodziny z dziećmi, osoby wykluczone społecznie, osoby z nadwagą.
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

W projekcie wzięło udział 65 osób, które uczestniczyły w 25 h treningów oraz 6 h warsztatów. Projekt miał na celu zdobycie wiedzy i praktyki, która pozwoli poprawnie wykonywać wszystkie elementarne ćwiczenia a także trudniejsze umiejętności w trybie codziennym w warunkach domowych.

Tup Tup- Wrocławska Piesza
Wnioskodawca:  Akcja Miasto
Miejsce realizacji projektu: Wrocław- centrum i jego okolice oraz inne, wybrane, atrakcyjne punkty miasta
Termin realizacji: Od 13/10/2014 do 7/12/2014
Odbiorcy projektu: Mieszkańcy Wrocławia, osoby przyjezdne, turyści
Kwota dofinansowania: 4 300,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Celem projektu było stworzenie pieszej mapy Wrocławia, która miała zachęcać mieszkańców oraz przyjezdnych do poruszania się po mieście pieszo. Jednym z elementów projektu było również spacery po Wrocławiu z wybranymi trasami, otwarte dla wszystkich.

Zdrowy Start
Wnioskodawca:  Grupa Do Zadań Specjalnych
Miejsce realizacji projektu: Wrocław- wybrane placówki oświatowe oraz sala szkoleniowa Oferenta- Ośrodek Ogólnopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania na Maślicach we Wrocławiu
Termin realizacji: Od 10/10/2014 do 7/12/2014
Odbiorcy projektu: Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, a także ich nauczyciele oraz rodzice
Kwota dofinansowania: 4 800,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

W projekcie wzięło udział 440 odbiorców (dzieci, rodzice, nauczyciele), którzy zwiększyli swoją wiedzę oraz rozwinęli swoje umiejętności z zakresu prowadzenia zdrowego trybu życia. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach o charakterze interaktywnym i otrzymali materiały edukacyjne. Celem działań projektu było zmniejszenie ilości dzieci zmagających się z chorobami dietozależnymi, a przez to polepszenie ich jakości życia w chwili obecnej i przyszłości.

Twoje Osiedle
Wnioskodawca:  Spacerem po Wrocławiu
Miejsce realizacji projektu: Kluby Seniora znajdujące się na terenie wybranych Wrocławskich osiedli
Termin realizacji: Od 10/10/2014 do 12/12/2014
Odbiorcy projektu: Seniorzy zamieszkujący Wrocław (Kluby Seniora: "Grodzisko" na Sołtysowicach", na Grunwaldzie- dzielnica Śródmieścia, przy Radzie Osiedla Gajowice- dzielnica Fabryczna, na Brochowie- dzielnica Krzyki, przy ZERiI- dzielnica Stare Miasto), inni zainteresowani.
Kwota dofinansowania: 3 313,05 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

W ramach projektu przeprowadzono 5 spotkań z członkami  Klubów Seniora. Każde z tych spotkań pozwalało na wymianę informacji o historii osiedli. Łącznie we wszystkich dwugodzinnych spotkaniach uczestniczyły 103 osoby. Każde ze spotkań obejmowało wykład, a następnie dyskusję.

Zakup i wdrożenie serwera redakcji wydawnictw internetowych Fundacji Libroskop
Wnioskodawca:  Fundacja Laboratorium Kultury Książki Libroskop
Miejsce realizacji projektu: Wrocław
Termin realizacji: Od 10/10/2014 do 10/11/2014
Odbiorcy projektu: osoby związane z redakcją, wolontariusze redakcyjni oraz klienci redakcji i czytelnicy serwisów
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Celem projektu jest zakup i zainstalowanie profesjonalnego serwera dla celów gromadzenia i udostępniania treści. Efektem projektu było zwiększenie wydajności serwera aplikacji internetowych, powiększenie przestrzeni dyskowej, lepsze zabezpieczenie przed utrata danych oraz długoterminowe obniżenie kosztów utrzymania danych.

Dodatkowy napęd dla Tandemu
Wnioskodawca:  Fundacja Tandem
Miejsce realizacji projektu: Wrocław oraz 3 oddziały Fundacji: w Kłodzku, w Domaszkowie oraz Bystrzycy Kłodzkiej
Termin realizacji: Od 20/10/2014 do 7/12/2014
Odbiorcy projektu: Fundacja Tandem, jej zarząd oraz osoby współpracujące i pośrednio uczestnicy projektów realizowanych przez fundację.
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Celem projektu jest wyposażenie fundacji w niezbędny sprzęt biurowy oraz oprogramowanie do komputera i wsparcie informatyczne. Rezultatem projektu jest zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania, aparatu fotograficznego oraz stworzenie strony WWW. Dzięki temu wzrosła efektywność rekrutacji uczestników projektów, usprawniła sie komunikacja zespołu, wzrosła efektywność i standard prowadzonych działań.

Bezpieczny Dolny Śląsk- realizacja szkoleń z zakresu ratownictwa specjalistycznego dla organizacji pozarządowych
Wnioskodawca:  Ochotnicza Straż Pożarna, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego "Starówka"
Miejsce realizacji projektu:  teren Wrocławia oraz powiatu Wałbrzyskiego
Termin realizacji: Od 10/10/2014 do 7/12/2014
Odbiorcy projektu:  Ratownicy ze społecznych formacji ratowniczych działających na terenie województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele wybranych organizacji i instytucji z całego kraju.
Kwota dofinansowania: 4 898,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Celem projektu było podniesienie poziomu wyszkolenia członków ochotniczych formacji ratowniczych, rozwijanie współpracy miedzy ochotniczymi formacjami ratowniczymi, nawiązywanie kontaktów, wzmocnienie potencjału bezpieczeństwa lokalnych środowisk, sprawdzenie poziomu wyszkolenia oraz przygotowania logistycznego do realizacji działań.

"ONI- MY"- kampania społecznościowa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Wnioskodawca:  Fundacja Rozwoju Obywatelskiego
Miejsce realizacji projektu: Miasto Wrocław- 200 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Termin realizacji: Od 9/11/2014 do 30/11/2014
Odbiorcy projektu: młodzież szkolna w wieku 13-19 lat, ucząca sie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych we Wrocławiu
Kwota dofinansowania: 4 250,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

W związku z realizacją projektu osiągnięto rezultaty takie jak promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pogłębienie wiedzy na temat dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii, wzrost zachowań tolerancji wśród młodzieży. Poza tym zorganizowano konkurs dla młodzieży szkolnej, opracowano stronę internetową oraz plakaty informujące o projekcie.

Wsparcie strukturalne dla Fundacji
Wnioskodawca:  Fundacja "Wymiar"
Miejsce realizacji projektu: Miasto Wrocław
Termin realizacji: Od 15/10/2014 do 2/12/2014
Odbiorcy projektu: Osoby skupione wokół fundacji: zarząd, członkowie oraz wolontariusze.
Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

Dzięki projektowi fundacja nabyła urządzenia umożliwiające sprawne funkcjonowanie na co dzień oraz urządzenia multimedialne związane z obszarem działania fundacji- kamera i projektor.

Piłkarskie Nadodrze
Wnioskodawca:  Fundacja Nadodrze
Miejsce realizacji projektu: Miasto Wrocław- przede wszystkim boiska przyszkolne na terenie Nadodrza oraz pełnowymiarowe boiska piłkarskie we Wrocławiu
Termin realizacji: Od 10/10/2014 do 7/12/2014
Odbiorcy projektu: Mieszkańcy Wrocławskiego osiedla Nadodrze w wieku 17 lat i starsi
Kwota dofinansowania: 3 495,20 zł
Zrzut ekranu 2016-01-22 o 22.57.28

W ramach przeprowadzonych zajęć treningowych udało się wyselekcjonować grupę 25 mieszkańców Nadodrza, którzy regularnie (średnio 2 razy w tygodniu) uczestniczyli w zajęciach. Uczestnicy podnieśli swoje umiejętności piłkarskie oraz rozwinęli cechy związane z zasadami gry fair play. Osoby biorące udział w projekcie poprawiły poziom swojego zdrowia oraz samooceny i zadowolenia z siebie.