Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nie składaj broni – złóż petycję!

Opublikowano w 19 września 2019 przez admin

W dniu 16 września 2019 w Centrum Sektor 3 z przedstawicielami środowiska wrocławskich organizacji pozarządowych spotkał się poseł Sławomir Piechota, przewodniczący sejmowej Komisji ds. Petycji, prezentując zarówno formalno-prawne możliwości wpływania na zmiany w prawie i naszym otoczeniu przy wykorzystaniu petycji, jak i konkretne przykłady działań dolnośląskich organizacji pozarządowych w tym zakresie.

W spotkaniu wziął także udział Prezydenta Wrocławia, pan Jacek Sutryk, który w swoim wystąpieniu zachęcał społeczników do aktywnego włączania się w dialog i wspólne działania Samorządu Wrocławia i wrocławskich NGO: „Nie ma silnego samorządu bez silnych organizacji i nie ma silnych organizacji bez silnego samorządu”. Po prezentacji rozwinęła się ciekawa i miejscami emocjonująca rozmowa uczestników z panem Posłem i panem Prezydentem.

Serdecznie dziękujemy  p. Sławomirowi Piechocie i p. Jackowi Sutrykowi , a także przedstawicielom NGO za to spotkanie!

W załączeniu prezentacja, która przybliży Państwu tematykę spotkania oraz może pomóc w wykorzystaniu petycji do działań Waszych organizacji.Powrót do Aktualności →