Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nowy Zawód: Instruktor Zdrowienia

Opublikowano w 2 sierpnia 2017 przez admin

Szanowni Państwo, Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu zaprasza osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, spełniających poniższe kryteria, do udziału w wyjątkowym projekcie pn. „Nowy Zawód: Instruktor Zdrowienia („EX-IN”)”.


Kandydaci do udziału w projekcie:
•    są osobami w wieku 18-67 lat,
•    są osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
•    są osobami nie pracującymi.
Uczestnikom projektu oferujemy:
•    udział w specjalistycznym kursie zwiększającym kompetencje i umiejętności społeczne, przygotowujący do roli Instruktora Zdrowienia – pełnomocnika dla osób chorujących psychicznie,
•    zwrot kosztów dojazdu i noclegi,
•    udział w sesjach i spotkaniach z psychologiem,
•    udział w sesjach poradnictwa rodzinnego,
•    staże zawodowe w placówkach związanych z pomocą społeczną i opieką zdrowia,
•    stypendia stażowe,
•    możliwość podjęcia pracy po ukończonym kursie i odbyciu stażu.
Dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji dostępne na stronie Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu oraz pod numerem telefonu: 503 734 052.
Miejsce: cała Polska, Trzebnica
Okres publikacji: 2017-07-26 – 2017-08-25
Podpis: Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Telefon: 503 734 052
E-mail: sekretariat@otwartydialog.plPowrót do Aktualności →