Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O jakości edukacji w szkole podstawowej. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie rozwijających kompetencje kluczowe dzieci.

Opublikowano w 18 września 2013 przez admin

30 września 2013 r. we Wrocławiu i 21 października 2013 r. w Warszawie odbędą się konferencje „O jakość edukacji w szkole podstawowej. Prezentacja modelu działania szkół podstawowych skutecznie rozwijających kompetencje kluczowe dzieci”, upowszechniające rezultaty projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”.

Celem konferencji jest zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców (szczególnie osobom, którym bliski jest temat jakości edukacji i przedstawicielom organów prowadzących szkoły podstawowe na obszarach wiejskich) nie tylko rezultatów naszego projektu, ale również modelu Małej Szkoły, który – naszym zdaniem – może zostać wdrożony w każdej wiejskiej szkole, podnosząc jakość kształcenia i przyczyniając się do obniżenia kosztów jej funkcjonowania.

W ciągu trzech lat trwania projektu, wspólnie z nauczycielami i dyrektorami 119 małych wiejskich szkół podstawowych z 9 województw, dzięki zastosowaniu metody projektu edukacyjnego, oceniania kształtującego i pracy w grupach zróżnicowanych wiekowo, udało nam się wypracować model szkoły i formułę realizacji zajęć, które doprowadziły do rozwinięcia w znaczący sposób trzech uczniowskich kompetencji kluczowych:

  • kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
  • kompetencji społecznych i obywatelskich,
  • umiejętności uczenia się

Każda ze szkół, które wzięły udział w projekcie, stała się też szkołą aktywizującą środowisko lokalne i współpracującą z nim na co dzień.

Zapraszamy do udziału w konferencjach przedstawicieli samorządów terytorialnych, kadrę wiejskich szkół, pracowników instytucji edukacyjnych, placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i rozwojem obszarów wiejskich oraz świata nauki.

Więcej informacji: http://www.malaszkola.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=470:konferencje-podsumowujace-projekt&catid=44:aktualnosci&Itemid=319Powrót do Aktualności →