Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O Centrum SEKTOR 3 – archiwum

sektor3_witamy

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 pełni funkcję m.in. inkubatora organizacji pozarządowych.

Centrum działa od kwietnia 2007 roku. Prowadzone jest przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA” w formie zadania publicznego i jest finansowane z budżetu Gminy Wrocław.

Nasza misja:

Pamiętając o tym, że aktywność obywateli jest podstawą demokracji, wspieramy powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych. W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe.

Szkolimy, aktywizujemy, doradzamy, pomagamy ludziom, którzy działają w organizacjach pozarządowych lub dopiero chcieliby zacząć swoją przygodę z „NGO-sami” (non governmental organizations). Należy podkreślić, że nasze wsparcie jest bezpłatne!

Biuro copy

Podstawowym naszym zadaniem jest wspieranie i wszechstronna pomoc świadczona wrocławskim organizacjom pozarządowym w początkowym okresie ich rozwoju. SEKTOR 3 to także miejsce integracji, wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy środowiska wrocławskich NGO, debat obywatelskich, konsultacji społecznych i spotkań z przedstawicielami administracji publicznej w sprawach istotnych dla środowiska pozarządowego.

SEKTOR 3 oferuje bezpłatnie:

  • Kompleksowe szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Nauczymy między innymi: jak założyć fundację lub stowarzyszenie, jak pozyskać środki na jej funkcjonowanie, jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi czy zbudować zespół (…) – co miesiąc nowe tematy szkoleń. Aktualną ofertę szkoleniową można znaleźć na stronie: www.sektor3.wroclaw.pl/oferta-wsparcia/szkolenia/
  • Indywidualne doradztwo m.in. z zakresu: prawa, księgowości, prowadzenia działalności, pozyskiwania funduszy, zarządzania organizacją, rozliczeń projektów, badań i ewaluacji, współpracy międzysektorowej i międzynarodowej, wolontariatu, organizacji szkoleń, budowania wizerunku organizacji i jej promocji. Sprawdź pełen zakres naszego doradztwa, poznaj naszych doradców i umów się na spotkanie: www.sektor3.wroclaw.pl/oferta-wsparcia/doradztwo/
  • Animację społeczności lokalnych. Udzielamy kompleksowego wsparcia, by ożywić społeczności lokalne! Organizujemy spotkania animacyjne w ramach Inkubatora Obywatelskiej Aktywności, radzimy, jak rozwiązywać problemy lokalne, tworzyć skuteczne inicjatywy oddolne czy partnerstwa międzysektorowe.
  • Bezpłatny wynajem sal (3 warsztatowych, komputerowej i konferencyjnej) dla organizacji pozarządowych nie pobierających opłat od uczestników oraz odpłatny dla innych inicjatyw i projektów (w tym również prospołecznych biznesowych) – także w weekendy. Szczegóły na: www.sektor3.wroclaw.pl/oferta-wsparcia/wynajem-sal/
  • Udostępniamy miejsca do pracy biurowej z komputerem i dostępem do Internetu, użyczamy adresu siedziby, adresu do korespondencji, dedykowanego numeru telefonu. Dowiedz się więcej na: www.sektor3.wroclaw.pl/oferta-wsparcia/uzyczenie-adresu/

02_Hol 225x100

Zapraszamy do współpracy! www.sektor3.wroclaw.pl/oferta-wsparcia/zacznij-z-nami-wspolprace/

Poznaj naszych Partnerów!

stopka
Fundacja „Umbrella” otrzymała w dniu 28.03.2014 Certyfikaty potwierdzające wprowadzenie i stosowanie standardów dla organizacji pozarządowych: Finansowo-księgowego oraz Prawnego – w ramach projektu „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem tego projektu było Stowarzyszenie Euro-Concret, a partnerami Gmina Wocław-CIS i Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (w załączeniu).
certyfikat_standaryzacja