Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O społeczeństwie w trzech sferach

Opublikowano w 24 kwietnia 2017 przez admin

17. maja to dzień rozmów o społeczeństwie obywatelskim. Przynajmniej według Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego – organizatora Pierwszej Konferencji The Youth Voice „Trzy sfery”. Wrocławska jego odsłona bierze pod lupę relacje pomiędzy władzą, przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi.  Świadomi i aktywni społecznie studenci próbują kształtować rzeczywistość dlatego chcą pytać, chcą poznawać, chcą rozmawiać.

Wrocławska konferencja The Youth Voice, wydarzenie realizowane w ramach projektu Nic O Nas Bez Nas oraz jego uroczyste zwieńczenie, składać się będzie z trzech paneli dyskusyjnych dotyczących każdej ze sfer społeczeństwa obywatelskiego: sfery prywatnej, publicznej oraz  politycznej. Odbędzie się 17. maja i potrwa, aż kilka godzin od 11.00 do 17.00 na Uniwersytecie Wrocławskim.

Podczas pierwszego panelu konferencji jego uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie czy biznes jest narzędziem w rękach polityków, a może jest inaczej i to biznesmeni pociągają za przysłowiowe sznurki w polityce? To również okazja, aby poznać rolę jaką odgrywa biznes w kampaniach wyborczych, a także jakie ma znaczenie w procesie podejmowania decyzji politycznych. Spotkanie pozwoli wywołać żywą dyskusję na temat władzy i tego jaki ma ona wpływ na rozwój biznesu. Nie zabraknie także debaty o konsultacjach oraz dialogu dwustronnym i trójstronnym. Prelegenci uczestniczący w panelu to specjaliści w dziedzinie dialogu, członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz współpracy międzysektorowej oraz przedstawiciele sfery prywatnej.

Po krótkiej przerwie rozpocznie się kolejny panel, który dotyczyć będzie zagadnień związanych ze sferą publiczną. Uwaga uczestników skierowana zostanie szczególnie na działalność różnego rodzaju organizacji pozarządowych, które dzięki temu, że są zjednoczone w ramach określonego celu mogą szybciej i w sposób bardziej wyspecjalizowany być silnym reprezentantem w konkretnej sprawie. To przede wszystkim okazja do rozmowy nad znaczeniem organizacji pozarządowych w Polsce, o zaangażowaniu i motywacjach Polaków w działania pro bono. Wydarzenie to pozwoli również na podsumowanie działalności organizacji non profit funkcjonujących na terenie kraju. Zastanowimy się jakich organizacji brakuje na polskim rynku, a także jakich jest przesyt. Wraz z prelegentami, którzy na własnej skórze odczuwają jakość sfery publicznej, ponieważ sami działają i pracują w organizacjach pozarządowych, uczestnicy panelu będą mogli wymienić się obserwacjami, wnioskami, doświadczeniami związanymi z aktywnością społeczną.

Konferencję zakończy panel „Oni vs My”, którego motywem przewodnim będzie relacja władzy ze społeczeństwem. Przyczyny niskiej frekwencji w wyborach, przeświadczenie o niewielkiej ich skuteczności to główne zagadnienia trzeciego spotkania, którego gośćmi oprócz przedstawicieli władz centralnych i samorządowych będą również studenci. To wydarzenie może okazać się impulsem do refleksji nad rosnącym wśród Polaków brakiem zainteresowania, a także niechęcią do polityki oraz działań władzy państwowej.

Nic o Nas bez Nas –  projekt organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego –  to inicjatywa, której celem jest zainteresowanie młodych ludzi  aktywnym udziałem w życiu zarówno społecznym jak i politycznym. Liczne wydarzenia realizowane od października w ramach projektu umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego, a także mają wpływ na rozwój świadomości społecznej współczesnego pokolenia. To również próba zaangażowania młodych ludzi w podejmowanie pewnych decyzji o tym co dzieję się w ich życiu, jaką rolę odgrywają w kształtowaniu rzeczywistości: swojej, najbliższego otoczenia oraz w zarządzanie odpowiednio do celów i możliwości grupami społecznymi takimi jak: politycy, związki zawodowe czy pracodawcy. Projekt skupia się także na schemacie działań organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego, inicjatyw obywatelskich oraz szeroko pojętej współpracy międzysektorowej przez co ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w nowoczesnym rozumieniu tego pojęcia Co z kolei ma uświadomić młodych ludzi czym takie społeczeństwo jest i dlaczego warto do niego dążyć.Powrót do Aktualności →