Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Oceń program współpracy Wrocławia z NGO. Weź udział w konsultacjach!

Opublikowano w 31 sierpnia 2017 przez admin

Przypominamy o trwających konsultacjach rocznego i wieloletniego programu współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi.  Wrocławskie NGO zachęcamy do składania uwag. Zapraszamy też na spotkanie konsultacyjne 1.09 o godz. 14.00 do Centrum Sektor 3.

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji projekty Uchwał Rady Miejskiej:
•    Program Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
•    Wieloletni program współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018–2022.
Uwagi i opinie dotyczące projektów można przesłać w terminie do dnia 8 września 2017 r. (piątek):
•    elektronicznie na adres: bps@um.wroc.pl;
•    pisemnie na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, 50–032 Wrocław (UWAGA! W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego).
Ponadto w ramach konsultacji zorganizowane zostanie spotkanie: 1 września | 14.00
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” | Legnicka 65
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Więcej informacji oraz projekty dokumentów na stronie:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje-spoleczne-projektow-uchwal-rady-miejskiej-wroclawiaPowrót do Aktualności →