Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
przestrzeń coworkingowa

Przestrzeń coworkingowa OPEN SPACE

Zapraszamy Beneficjentów Centrum Sektor 3 do korzystania z otwartej przestrzeni coworkingowej znajdującej się na parterze siedziby Centrum, przy ul. Legnickiej 65.

Do dyspozycji mamy 6 stanowisk biurowych z dostępem do Internetu i drukarki, a w korytarzu znajduje się kącik kuchenny, gdzie można przygotować ciepłe napoje.

ZASADY BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z OPEN SPACE

Korzystanie ze stanowisk biurowych wymaga każdorazowo wpisania się do znajdującej się w sekretariacie Ewidencji korzystania ze stanowisk biurowych.

OPEN SPACE jest częścią wspólnej przestrzeni pracy zarówno osób z niego korzystających, jak i pracowników Centrum Sektor 3.
Prosimy zatem o poszanowanie pracy wszystkich osób w niej przebywających.

 1. ! KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
  – prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych w czasie
  korzystania ze stanowisk biurowych oraz
  przeprowadzanie rozmów w sposób niezakłócający pracy
  innym osobom (proponujemy wyjście do
  przedsionka przy drzwiach wejściowych do Centrum lub na
  zewnątrz budynku);

 2.   KOMPUTER I PLIKI
  – samodzielne instalowanie oprogramowania w komputerach,
  wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji
  komputerów oraz próby łamania istniejących zabezpieczeń
  systemu są niedozwolone;
  – po zakończeniu pracy należy obowiązkowo usunąć wszystkie
  pliki własne zapisane w trakcie pracy na dysku komputera;
  – po zakończeniu pracy należy wyłączyć zarówno komputer,
  jak i monitor oraz uporządkować stanowisko biurowe;
  – prosimy o niepozostawianie prywatnych rzeczy na/w biurku;

 3.   DRUKOWANIE i KOPIOWANIE
  – w ramach wsparcia umożliwiamy Beneficjentom wydruk
  wyłącznie plików tekstowych, bez zdjęć, w ilości maksymalnie
  30 stron w miesiącu, w Centrum nie ma możliwości
  drukowania odpłatnego;
  – drukarka (włącznie z wydawaniem wydrukowanych
  dokumentów) obsługiwana jest wyłącznie przez
  pracowników Centrum Sektor 3;

 4.   KONSUMPCJA
  – zabrania się spożywania posiłków przy stanowiskach
  biurowych;

 5.   PROBLEMY TECHNICZNE
  – w przypadku problemów technicznych z komputerem oraz
  oprogramowaniem należy niezwłocznie poinformować o tym
  pracownika Centrum. Niedopuszczalne jest podejmowanie
  jakichkolwiek samodzielnych prób napraw.