Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o naborze ekspertów WFMI

Opublikowano w 3 lipca 2017 przez admin

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”  prowadzi nabór na ekspertów/ekspertki, którzy dokonają  oceny wniosków przyjmowanych w ramach dwóch naborów Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw.


Od kandydatów/ kandydatek oczekujemy:


•    doświadczenia w realizacji działań w obszarze pożytku publicznego
•    dysponowania czasem na ocenę wniosków w miesiącu lipcu i we wrześniu 2017 r.

Doświadczenie w procedurze oceniania wniosków o dofinansowanie z obszaru pożytku publicznego mile widziane.

Osoby chętne prosimy o wysłanie CV drogą mailową na adres: biuro@wfmi.pl do 10 lipca 2017 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu:  71 359 75 00
Z wybranymi osobami Fundacja „Umbrella” podpisze umowy o świadczenie wolontariatu.

WFMI to fundusz koordynowany przez Fundację „Umbrella”, a finansowany ze środków Gminy Wrocław. Jego celem jest wzmocnienie lokalnych wspólnot , pogłębienie relacji między ich członkami oraz zaktywizowanie mieszkańców Wrocławia do większej współpracy. Do końca 2017 roku zamierzamy dofinansować  minimum 72 inicjatywy społeczne. Do składania wniosków zapraszamy wyłącznie grupy nieformalne złożone z 3 osób. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 5000 zł na inicjatywę. Przykładowe działania to: festyny, pikniki, warsztaty edukacyjne, działania dla seniorów, projekty dla dzieci i młodzieży, inicjatywy proekologiczne. Szczególnie czekamy na inicjatywy realizowane w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Więcej informacji na www.wfmi.plPowrót do Aktualności →