Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie o pracy dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Opublikowano w 12 lutego 2014 przez admin

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – edukacja wczesnoszkolna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku nauczyciela klas I-III
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych (oświadczenie na etapie rekrutacji, zaświadczenie przed podpisaniem umowy)

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy metodą projektów
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć w grupie różnowiekowej
 • kompetencje w zakresie stosowania oceniania kształtującego
 • doświadczenie w pisaniu autorskich programów nauczania
 • umiejętności samodzielnej organizacji pracy
 • kreatywność, odpowiedzialność
 • znajomość języka angielskiego
 • zaangażowanie społeczne / współpraca z organizacją pozarządową

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 15 lutego 2014 r. mailem:

ams@fala.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”.Powrót do Aktualności →