Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością? Fundacja „Potrafię Pomóc” może Ci pomóc!

Opublikowano w 19 sierpnia 2019 przez admin

Mieszkanie opieki wytchnieniowej Fundacji „Potrafię Pomóc” mieści się przy ul. Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu. Do pokojów wytchnień Fundacja zaprasza już od 19 sierpnia, projekt trwa do końca tego roku! Dzięki wsparciu Gminy Wrocław bezpłatnie i całodobowo Fundacja zaopiekuje się twoim dzieckiem, krewnym, małżonkiem z niepełnosprawnością przez maksymalnie 14 dni, tak byś Ty zyskał/zyskała czas dla siebie. Cały obiekt dostosowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową jak również intelektualną lub łączną.

Kadra to wykwalifikowany zespół wrażliwych ludzi z dużym doświadczeniem.

Masz szansę zakwalifikować się do projektu, jeśli:

1. sprawujesz bezpośrednią opiekę nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami:

– konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień rodzica/opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;

bądź

– sprawujesz opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

2. mieszkacie/jesteście zameldowani we Wrocławiu;

3. jesteś opiekunem prawnym lub faktycznie sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, a przez to niesamodzielną, ale nie jesteś opiekunem zawodowym i nie pobierasz wynagrodzenia z tytułu sprawowania tej opieki.

Żeby wziąć udział w rekrutacji przygotuj dokumenty – regulamin i formularze znajdziesz tutaj.

Dokumenty zanieś osobiście lub wyślij listem poleconym do siedziby Fundacji „Potrafię Pomóc”, ul. Cybulskiego 35h, 50-205 Wrocław. Możesz też wysłać skany dokumentów na nasz adres mailowy sekretariat@potrafiepomoc.org.pl, a oryginały dostarczysz później.

Więcej informacji pod numerem: 509 685 328.

Projekt „Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław” realizowany jest przez Fundację „Potrafię Pomóc” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Cybulskiego 35h, KRS 0000303590 jako powierzone przez Gminę Wrocław zadanie publiczne dofinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wrocław.Powrót do Aktualności →