Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: OPP, fundacje i stowarzyszenia podatnikiem podatku VAT

Opublikowano w 21 stycznia 2019 przez Ula Bandurowska

Termin: 12.02.2019, godz.16.00-20.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 05.02.2019 r.

Program szkolenia:
1. Status podatnika podatku od towarów i usług (VAT), działalność gospodarcza w  rozumieniu ustawy o VAT a działalność statutowa
2. Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT
3.Działalność odpłatna i nieodpłatna – zakres opodatkowania VAT
4. Obowiązek podatkowy, stawki – specyfika
5. podatek naliczony – odliczenie prewskaźnikiem i strukturą
6. praktyczne przykłady opodatkowania i odliczenia

Osoba prowadząca: dr Monika Mucha

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2002r. Prawnik, doradca podatkowy nr 09739. Aktualnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, jest wspólnikiem i współzałożycielem spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu oraz biura rachunkowego.

Autorka licznych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego oraz licznych artykułów publikowanych m.in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, Finansów Publicznych. Pełniła też funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego „Podatki w sektorze publicznym”.

Stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych np.: Infor, Stowarzyszenie Księgowych, Presscom, PTE, BDO. Prowadzi kursy dla kandydatów na księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Wykładowca prawa podatkowego uczestniczka licznych konferencji naukowych, wykładowca studiów podyplomowych.

 

 Powrót do Aktualności →