Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ośmiu Wspaniałych

Opublikowano w 20 stycznia 2022 przez admin

Już po raz 28. we Wrocławiu odbędzie się Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs dedykowany jest młodym wolontariuszom, uczennicom i uczniom zrzeszonym w szkolnych grupach wolontariatu, a także dzieciom i młodzieży w wieku 10-19 lat zaangażowanym w wolontariat w ramach świetlic środowiskowych, Młodzieżowych Domów Kultury, organizacji pozarządowych czy innych instytucji.

Zgłoszenie w kategorii indywidualnej lub grupowej może złożyć nauczyciel lub opiekun, wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami.

Komplet dokumentów konkursowych należy dostarczyć w terminie do 18 lutego 2022 r.:
-w formie elektronicznej (skan) na adres: centrum@wolontariat.wroclaw.pl w tytule wiadomości „Konkurs Ośmiu Wspaniałych – zgłoszenie”,
– w formie wydrukowanej na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Ośmiu Wspaniałych – zgłoszenie”,
– dostarczyć osobiście pod ww. adres (wrzutnia na budynku, przy drzwiach wejściowych, wejście od parkingu, od ul. Janickiego w godz. 8:00-16:00).

Wyróżnieni i laureaci zostaną wyłonieni przez Jury na podstawie analizy kart zgłoszeniowych. Decyzja o przebiegu drugiego etapu konkursu w formie rozmów z kandydatami zależeć będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Planowany termin prac Jury 1-10 marca 2022 r.Powrót do Aktualności →