Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pierwsze spotkanie w ramach PROGRAMU DIALOG I WSPÓŁPRACA

Opublikowano w 12 sierpnia 2014 przez admin

Program powstał z inicjatywy Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Fundacji Dom Pokoju, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa i Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem tej inicjatywy jest kształtowanie demokratycznej przestrzeni współpracy i partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców.

W ciągu kilku spotkań o charakterze warsztatowym chcemy określić bariery, potrzeby i możliwości współpracy między NGO a magistratem i popracować nad jej rozwojem. Już dziś istnieje wiele możliwości współpracy i kanałów komunikacji, które wciąż mają niewykorzystany potencjał. Gdańsk, Warszawa, Łódź wypracowały sobie sprawne mechanizmy współpracy na rzecz planowania, realizacji i ewaluacji zadań wspólnych, przepływu informacji i włączania mieszkańców w proces decyzyjny. Wykreujmy własny, adekwatny do potrzeb mechanizm dialogu i współpracy.

 
PROGRAM DIALOG I WSPÓŁPRACA realizowany jest z inicjatywy organizatorów, wolontarystycznie. Jeśli chcesz pomóc, skontaktuj się z nami: mailowo: wrdppwroclaw@gmail.com lub telefonicznie 883 047 310

 
Spotkanie prowadzone będzie metodą Open Space
CEL:  Diagnoza barier, potrzeb i możliwości w zakresie dialogu i współpracy między organizacjami pozarządowymi i magistratem na rzecz określenia kolejnych działań w ramach Programu Wspierania Współpracy i Dialogu

 
Miejsce: PPM Zajezdnia ul. Legnicka 65, Termin: 5.09.2014, Godzina 10-13 – I sesja, Godzina 17-20 – II sesja

 
Uczestnicy: członkowie, pracownicy, sympatycy organizacji pozarządowych, członkowie WRDPP, innych rad, Partnerstw, koalicji, radni miejscy, urzędnicy magistratu

 
Program:
– Powitanie, przestawienie celu i opis metody open space
– Prezentacja w formie mapy istniejących obszarów współpracy – ocena ich funkcjonowania: Grupy ds. dialogu, WRDPP, inne Rady, Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, konsultacje społeczne dokumentów strategicznych i programów rocznych Gminy, 3Sektor, konkursy, partnerstwa z Gminą, patronaty, lokale i obiekty w szkołach itp.
– Dyskusja z uczestnikami o kwestiach, które są dla nich ważne i mogą przybliżyć grupę do osiągnięcia celu.
– Diagnoza potrzeb i możliwości współpracy, komunikacji i dialogu metodą open space

W ciągu 2 tygodni od zakończenia spotkania nastąpi opracowanie raportu z badań i na jego podstawie – programu pracy warsztatowej w obszarach wskazanych przez uczestników.Powrót do Aktualności →