Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PIERWSZE SZKOLENIE JUŻ ZA NAMI!

Opublikowano w 18 listopada 2014 przez admin

Pierwszy tandem szkoleniowy pracowników Fundacji „UMBRELLA” wziął udział w specjalistycznym kursie dotyczącym planowania i zarządzania europejskimi projektami edukacyjnymi.

Szkolenie odbyło się w Atenach w dniach 10-14 listopada 2014.

Uczyliśmy się w międzynarodowym środowisku z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Włoch i Węgier.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu pozwoliły nam na zdobycie następujących kompetencji: 

 • umiejętność profesjonalnego planowania, wdrażania i zarządzania europejskimi projektami edukacyjnymi i osiągania wysokiej jakości rezultatów
 • wiedza nt. możliwości finansowania europejskich projektów edukacyjnych i wykorzystywania funduszy europejskich do rozszerzenia oferty szkoleniowej organizacji
 • umiejętność skutecznego aplikowania o dofinansowanie i tworzenia wysokiej jakości projektów
 • umiejętność nawiązywania owocnych partnerstw/tworzenia konsorcjów
 • wiedza nt. prawidłowego konstruowania budżetu projektu, wydatkowania środków i ich rozliczania
 • wiedza nt. technik i narzędzi promocji projektu i upowszechniania rezultatów

Zdobytą wiedzą z chęcią podzielimy się z Wami!

Zapraszamy na szkolenia i doradztwo we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”!

Ateny_zajecia_3

Projekt „Wzmacnianie kompetencji skutecznej edukacji dorosłych” jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + Edukacja Dorosłych

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

128156_Logo_Erasmus___60ko

kreska

FIRST TRAINING IS ALREADY OVER

First training tandem of Umbrella Foundation staff took part in specialist training course “Plan and Manage Effectively your European funded Project (including educational ones)”.

Course session was held in Athens, between the 10th and 14th of November 2014.

We were learning in the international environment of representatives of Hungarian and Italian non-governmental organisations.

By completing this course, we gain knowledge how to:

 • identify funding opportunities that are available at national and European level to support the development and improve the quality of the services you are or will be offering
 • prepare, organise and deliver successful proposals for requesting funding from the European Commission and other funding channels in order to deploy new business methods and tools, improve your European dimension and language competences as well as enhance the quality of the management, organisation and delivery of teaching and learning
 • develop further your network and identify key partners, collaborators and clients across all over Europe for working together on European projects
 • implement effectively sustainable educational and not only projects with impact and benefits applicable across Europe
 • apply sound financial management practices in the implementation of your european projects
 • plan and execute an effective dissemination and exploitation strategy that will advance the sustainability of your European project
 • organise and manage the ownership of intellectual outputs achieved (such as curricula, pedagogical materials, IT tools, studies, learning methods, open educational resources, research finding, etc) in European partnerships
 • apply a quality strategy in European funded projects
 • use free but simple and very powerful web based tools for managing effectively your project

With the acquired knowledge we would like to share with you!

We invite you to trainings and consulting in Wrocław Center of Support for Non-Governmental Organisations “Sector 3”!

Project „Strengthening the competencies for effective adult education” is realized within the framework of European Union Erasmus + Programme Adult Education

This project has been funded with support from the European Commission. This project or publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.​

128156_Logo_Erasmus___60koPowrót do Aktualności →