Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Polski Fundraising – bezpłatne szkolenie

Opublikowano w 3 lipca 2013 przez admin

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat Fundraisingu we Wrocławiu w ramach projektu „Polski Fundraising”. Szkolenie odbędzie w dniach 22-25 lipca i jest skierowane do organizacji z województwa dolnośląskiego.

logo_psf

Dzień pierwszy: Podstawy Fundraisingu – skuteczne pozyskiwanie funduszy. Miejsce Fundraisingu w  społeczeństwie  obywatelskim, Ekonomia  społeczna  i  działalność  gospodarcza,  aktywność  w społecznościach  lokalnych.  Jak aktywność  organizacji  przekłada  się  na  aktywność  obywateli  a finansowanie  oparte  o  fundraising  uczy  samodzielności  i  odpowiedzialności  za  siebie  samego  i społeczność. Komunikacja społeczna oparta na relacjach.

Dzień  drugi: Narzędzia  Fundraisingu – 24  podstawowe  metody  fundraisingowe  dla  organizacji obywatelskich.  Pozyskiwanie  darczyńców.  Ćwiczenie  innowacyjnej  gospodarki  –  test  windy „dlaczego  miałbym  ci  pomóc”.  Praca  z  darczyńcą  indywidualnym.  Przykłady  dobrych  kampanii polskich i zagranicznych. Zasady etyczne w działalności fundraisingowej.

Dzień trzeci: Narzędzie  i Planowanie  Fundraisingu – przegląd  narzędzi PR. Przykłady ciekawych kampanii społecznych budowania wizerunku ze Szwajcarii i Polski. Budowa zespołu zadaniowego i organizacja, konstrukcja budżetu kampanii.  Pozyskiwanie do współpracy mediów i innych partnerów. Ewaluacja oraz monitorowanie efektów kampanii, badania opinii społecznej.

 

Dzień  czwarty: Planowanie  i Wdrażanie  Fundraisingu  –  motywacja relacje wewnątrz  organizacji. Główne  cele  działań  fundraisingowych.  Fundraising  jako  zmiana –  zagrożenia  i  szanse.  Strategie rozwoju  organizacyjnego.  Tworzenie  listy  potrzeb  i  planów  fundraisingowych.  Definiowanie potencjalnych  darczyńców  oraz  możliwych  źródeł  funduszy. Warsztat  –  planowanie  działań  dla organizacji, stopa zwrotu. Ocena efektów pracy fundraisera

Zgłoszenia do 8 LIPCA na stronie: http://www.polski.fundraising.org.pl/szkolenia/dla-fundraisera/formularz-zgloszeniowy/  

 Powrót do Aktualności →