Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020

Opublikowano w 9 listopada 2017 przez admin

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Pomoc publiczna w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”, organizowanym przez główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE). Szkolenie odbędzie się 15 listopada 2017 r. we Wrocławiu.


Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

Wprowadzenie (pojęcie pomocy publicznej uregulowanie pomocy w prawie UE, główne zmiany w zakresie prawa pomocy publicznej w okresie 2007-2013 i 2014-2020, omówienie orzecznictwa dotyczącego pojęcia przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej, selektywnej korzyści i wpływu na handel, omówienie przypadków wystąpienia pomocy w RPO WD).
Warunki dopuszczalności pomocy de minimis (zakres stosowania reguły de minimis na zasadach ogólnych (rozp. UE nr 1407/2013); pojęcie jednego przedsiębiorstwa, kontrola pułapów, rozdzielenie różnych rodzajów działalności, pomoc przejrzysta, kumulacja pomocy; procedury w zakresie kontroli de minimis: weryfikacji pułapów, wydawanie zaświadczeń, korekta zaświadczeń, sprawozdawczość).
Warunki dopuszczalności pomocy publicznej (wybrane przeznaczenia pomocy zwolnionej z notyfikacji (rozp. UE nr 651/2014); identyfikacja przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji; regionalna pomoc inwestycyjna; wkład własny; pomoc dla instytucji otoczenia biznesu; pomoc na działania (B+R+I); inne zgodne z SzOOP RPO WD)
Procedury w zakresie kontroli pomocy publicznej (ocena formularzy składanych w momencie ubiegania się o pomoc, sprawozdawczość, zwrot pomocy).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia, w tym beneficjentów realizujących projekty z udziałem środków Funduszy Europejskich 2014-2020. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu zgłoszenia udziału, należy przesłać podpisany formularz zgłoszeniowy (w załączeniu) na adres pife@dolnyslask.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, możliwe jest zgłoszenie udziału jednej osoby z danej instytucji.

Szkolenie odbędzie się 15 listopada 2017 r. (środa) w godzinach 9.00-14.00 we Wrocławiu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa przy ul. Walońskiej 3-5  (I piętro, sala konferencyjna nr 122).

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: pod numerem 71 776 95 01 lub mailowego: pod adresem pife@dolnyslask.pl

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.Powrót do Aktualności →