Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poszukiwany – Poszukiwana!

Opublikowano w 16 kwietnia 2018 przez admin

Uwaga!

Fundacja Umbrella poszukuje pracownika/pracowniczki we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, na stanowisko. Pracownik sekretariatu/recepcji – Specjalista ds. administracji, informacji i statystyki.

Zakres obowiązków na ww. stanowisku:

–  obsługa beneficjentów /mailowa, telefoniczna, osobista/ z beneficjentami, informowanie o zasobach/ofercie Centrum, umawianie na konsultacje, odbiór przesyłek pocztowych i kurierskich,  informowanie organizacji o ich nadejściu i wydawanie;

–  kompletowanie, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji;

–  koordynowanie procesów obiegu dokumentów;
–  przygotowywanie zestawień statystycznych do sprawozdań i raportów;
–  obsługa logistyczna, zarządzanie systemem rezerwacji; tworzenie kalkulacji i wycen;

–  działania w zakresie promocji Centrum Sektor 3:  umieszczanie informacji o wydarzeniach na stronie WWW i fb,  tworzenie i wysyłanie newslettera, zamieszczanie ogłoszeń/informacji o wydarzeniach Centrum Sektor 3 na  stronach www.ngo.plwww.um.wroc.pl i innych;

–  prace administracyjno-biurowe;

–  dokonywanie zamówień artykułów biurowych i środków czystości;

–  współpraca z innymi pracownikami Centrum Sektor 3, związana z zakresem obowiązków;

–  inne czynności, zlecone przez przełożonego, a związane z działalnością zakładu pracy;

Wymagania:

–  znajomość pakietu Office (szczególnie Excel);

–  wielozadaniowość;

–  wysoka kultura osobista;

–  umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność i kreatywność, dobra organizacja pracy własnej;

–  język angielski komunikatywny;

–  doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne;

–  podstawowa wiedza o organizacjach pozarządowych

Preferować będziemy osoby mające doświadczenie w pracy/wolontariacie w organizacjach pozarządowych.

Oferujemy pracę pod znaną i cenioną marką, w młodym, dynamicznym i kreatywnym zespole w koleżeńskiej i przyjaznej atmosferze oraz atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i udziału w innych projektach Fundacji (w tym zagranicznych).

Jesteśmy etycznym pracodawcą, zatrudniamy na umowę o pracę na cały etat (3-miesięczny okres próbny, następnie umowa na czas określony do 31.12.2020, z perspektywą kolejnego okresu zatrudnienia). Praca zmianowa 8-godzinna, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-20.00. Rozpoczęcie pracy możliwe już od 01.05.2018.

CV, list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 22.04.2018 na adres mailowy:  biuro@sektor3.wroclaw.pl.

Dobrze widziane referencje i/lub udokumentowane sukcesy.

Z kandydatami wybranymi do dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się do dnia 24.04.2018.

 Powrót do Aktualności →