Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poszukiwany pracownik administracyjny do biura projektów EFS

Opublikowano w 18 marca 2019 przez admin

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki szuka pracownika. Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki jest ogólnopolską organizacją pozarządową,
która powstała w 2008 r. W jej skład wchodzą ludzie doświadczeni zawodowo, tj. wykładowcy
akademiccy, trenerzy umiejętności miękkich, trenerzy z zakresu edukacji ekonomiczno-
finansowej, specjaliści w dziedzinie przywództwa, specjaliści w dziedzinie pozyskiwania i
rozliczania funduszy europejskich i krajowych. Stowarzyszenie posiada siedzibę na terenie
Wrocławia oraz 10 biur projektowych. Głównym obszarem działalności Stowarzyszenia
Aktywnego Wspierania Gospodarki jest wspieranie edukacji poprzez pozyskiwanie, a następnie
zarządzanie funduszami unijnymi w ramach projektów ukierunkowanych w szczególności na
rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, upowszechnianie idei kształcenia ustawicznego
oraz działalność na rzecz integracji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W
związku z dynamicznym rozwojem organizacji Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania
Gospodarki aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik administracyjny w biurze projektów EFS

Główne zadania:
– współpraca z kierownikiem projektu
– pomoc przy tworzeniu dokumentów projektowych np. umów stażowych i szkoleniowych
– weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych uczestników projektu
– weryfikacja list obecności uczestników
– tworzenie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym
– bieżące prace administracyjne

Wymagania:
– skrupulatność w realizacji zadań
– doświadczenie na stanowisku administracyjnym
– komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
– umiejętność pracy w zespole
– umiejętność pracy według określonych procedur
– dobra znajomość MS Office
– Doświadczenie mile widziane (nie wymagane)
– Podstawowa znajomość dokumentacji dot. projektów dofinansowanych z EFS
Oferujemy:
– możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
– przyjazną atmosferę pracy
– zdobycie doświadczenia
CV prosimy przesyłać na adres: biuro@sawg.pl do 22.03.2019 r.
W tytule wiadomości proszę napisać: Pracownik administracyjny EFS
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji
kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w
przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”.Powrót do Aktualności →