Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Praca Dla Pełnomocnika Rektora Ds. Osób Z Niepełnosprawnościami

Opublikowano w 28 kwietnia 2021 przez admin

Zaprzyjaźniona z Centrum Sektor 3 Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (WWSIS) poszukuje osoby na stanowisko Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (POWR.03.05.00-00-A029/20).

Zatrudniona osoba będzie reprezentowała interesy osób z niepełnosprawnościami na Uczelni. Będzie odpowiedzialna za merytoryczne wsparcie w procesie realizacji zadań w projekcie oraz bieżącą współpracę ze studentami z niepełnosprawnościami na Uczelni.
Zadania Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami:
• udział w tworzeniu procedur, dokumentów strategicznych WWSIS oraz form wsparcia dostosowanych do studentów z niepełnosprawnościami,
• stworzenie modelu współpracy ze studentami z niepełnosprawnościami,
inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami,
bieżąca obsługa studentów z niepełnosprawnościami (m.in. doradztwo edukacyjne),
• pomoc doraźna w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów z niepełnosprawnościami stosownie do indywidualnych potrzeb studenta,

Więcej informacji oraz pełna oferta znajduje się tutaj.Powrót do Aktualności →