Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Program „Zdążyć by żyć”

Opublikowano w 13 listopada 2018 przez admin

1 (1)

Stowarzyszenie KARAN zaprasza do korzystania z programu „ZDĄŻYĆ BY ŻYĆ” przy ul. Traugutta 119/1. Program adresowany do osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych oraz członków ich rodzin.

W ramach programu działa:

Punkt konsultacyjny

 • dla kogo?

osoby eksperymentujące, zażywające szkodliwie bądź uzależnione od substancji psychoaktywnych, ich rodziny i bliscy, osoby będące w kryzysie oraz pragnące uzyskać informacji na temat szkodliwości oraz zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy socjalni, kuratorzy itp.

 • kiedy?

Poniedziałek: 12:00-13:00

Środa, Piątek: 12:00-15:00

Zajęcia dla rodzin i bliskich

 • dla kogo?

Rodziny, krewni, osoby żyjące z osobą-osobami, które są zagrożone narkomanią lub są uzależnione.

 • kiedy?

Wtorek 18:00-20:00

Spotkania informacyjno – motywacyjne dla osób nieletnich

 • dla kogo?

Osoby niepełnoletnie, eksperymentujące, używające szkodliwie lub uzależnione od substancji

 • kiedy?

Poniedziałek 13:00-18:00

Spotkania informacyjno- motywacyjne dla osób eksperymentujących, uzależnionych od substancji psychoaktywnych

W trakcie spotkania wspólne z terapeutą pracuje się nad narzędziami pomocnymi podczas wprowadzania zmian do swojego życia

 • dla kogo?

Osoby pełnoletnie, używające szkodliwie lub uzależnione od substancji psychoaktywnych.

 • kiedy?

Poniedziałek 11:00-16:00

Wtorek, czwartek 13:00-15:00

Grupa wsparcia –  postrehabilitacyjna

 • dla kogo?

Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, utrzymujące abstynencję, po ukończonym podstawowym programie leczenia

 • kiedy?

Piątek: 18:00-20:00

Grupa wsparcia dla rodziców

Uczestnicy oprócz wsparcia zdobywają informacje dotyczące uzależnienia, procesu terapii oraz zmian zachodzących w systemie rodzinnym i w nich samych

 • dla kogo?

Rodziny, krewni, osoby żyjące z osobą, które są zagrożone narkomanią lub są uzależnione.

 • kiedy?

Środa: 18:00-20:00Powrót do Aktualności →