Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PROJEKT „AKTYWNI BEZ BARIER”

Opublikowano w 9 lipca 2015 przez admin

Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej 15 mieszkańców/mieszkanek Wrocławia doświadczających choroby psychicznej.

O PROJEKCIE:

Projekt „Aktywni Bez Barier” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu w okresie 30.06.2015 – 31.12.2015. Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej 15 mieszkańców/mieszkanek Wrocławia doświadczających choroby psychicznej. Zajęcia rozpoczną się 15 lipca 2015 roku.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

WSPARCIE  ŚRODOWISKOWE – W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNEGO

 • trening umiejętności samoobsługowych – obejmujący naukę lub przywracanie zatraconych w wyniku choroby takich czynności, jak dbałość o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny itp.,
 • trening mieszkaniowy – polegający na kształtowaniu umiejętności związany z utrzymywaniem czystości
  i porządku we własnym mieszkaniu, praniem, samodzielnym przygotowywaniem posiłków.
 • trening budżetowy i zakupowy – mający na celu nabycie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi, którymi dysponuje uczestnik w ciągu miesiąca, planowania i dokonywania zakupów.

TRENING SPOŁECZNO-ZAWODOWY

 • trening interpersonalny,
 • trening radzenia sobie ze stresem i chorobą,
 • trening autoprezentacji,
 • trening asertywności,
 • trening pracy,
 • spotkanie z pracodawcami,
 • grupa samopomocowa,
 • konsultacje z psychologiem/ terapeutą i/lub doradcą zawodowym i/lub psychiatrą.

INTEGRACJA SPOŁECZNO – KULTURALNA

 • trening kulinarny,
 • trening rękodzieła,
 • trening terapii tańcem i ruchem,
 • imprezy kulturalne (np.: wyjście do kina, muzeum itp.).

EDUKACJIA I WSPARCIE RODZIN ORAZ OTOCZENIA OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE

 • warsztaty aktywnej pomocy dla osób bliskich i rodzin osób z doświadczeniem choroby psychicznej,
 • grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób z doświadczeniem choroby psychicznej,
 • pomoc sąsiedzka – włączenie sąsiadów we wsparcie  realizowane na rzecz uczestników,
 • piknik (w tym kiermasz, loteria, występ taneczny) dla uczestników ich rodzin, bliskich oraz sąsiadów.

  UCZESTNICY PROJEKTU:

  Projekt adresowany jest do osób  doświadczających choroby psychicznej, korzystających z opieki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszkających na terenie Wrocławia.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

Zajęcia odbywać się będą w Centrum Integracji Społecznej oraz w miejscu zamieszkania uczestników
w okresie od  01.07.2015r. do 31.12.2015r.

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach wskazanych w harmonogramie, który zostanie przekazany uczestnikom.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 30 czerwca do 31 sierpnia 2015r.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00 w siedzibie:

Centrum Integracji Społecznej

ul. Strzegomska 49, pokój nr 3a (parter)

Osoby prowadzące rekrutację:

Kaja Szałkiewicz

Ewa Żmuda

 tel. 71 782 35 18

tel. kom. 505-657-491

e –mail : abb@cis.wroclaw.pl, kaja.szalkiewicz@cis.wroclaw.pl, ewa.zmuda@cis.wroclaw.plPowrót do Aktualności →