Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt: „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu”

Opublikowano w 23 września 2020 przez admin

Wrocławskie Centrum Integracji zaprasza do udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu”

Projekt jest dedykowany mieszkańcom Wrocławia pozostającym bez zatrudnienia (bezrobotnym, biernym zawodowo, nie pobierającym emerytury lub renty).

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji życiowej lub znasz osoby znajdujące się w takiej sytuacji – m.in. ubóstwo, doświadczenie wykluczenia społecznego.

A może jesteś opiekunem osoby zależnej z niepełnosprawnością lub zaburzeniami psychicznymi i szukasz miejsca dodatkowej aktywizacji dla podopiecznego.

W ramach reintegracji społecznej Uczestnicy projektu uzyskują wsparcie w formie:

-warsztatów,

– zajęć sportowych,

– doradztwa zawodowego,

– wsparcia psychologa,

– pomocy prawnej,

– wyjść integracyjnych.

Wszystkie zajęcia reintegracji społecznej odbywają się w Klubie Integracji Społecznej, ul. Skoczylasa 8, 54-071 Wrocław. W ramach ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej oferujemy Uczestnikom, którzy uzyskali gotowość do zmiany i chcą powrócić na rynek pracy – udział w płatnych szkoleniach zawodowych oraz 2-miesięcznych praktykach zawodowych u Pracodawców.

Zapraszamy do współpracy również pracodawców, którzy chcą przyjąć praktykantów na 2-miesięczne praktyki zawodowe!

Udział w projekcie jest bezpłatny!Powrót do Aktualności →