Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekt „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku” zakończony!

Opublikowano w 27 sierpnia 2021 przez admin

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy projekt „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku”, osiągając zamierzone rezultaty!

W ramach projektu, którego realizacja trwała od 1 grudnia 2019 do 31 lipca 2021, zorganizowaliśmy 410 szkoleń online i stacjonarnych z zakresu TIK dla nauczycieli i nauczycielek dolnośląskich szkół.

Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczyciele i nauczycielki dowiedzieli się, jak systemowo i na stałe włączyć nowe technologie do lekcji:

  • otrzymali wiedzę na temat odpowiedzialnego, kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii na lekcjach,
  • poznali aktywne metody nauczania,
  • nauczyli się tworzenia własnych materiałów z wykorzystaniem różnych aplikacji i narzędzi,
  • utworzyli przykładowe scenariusze lekcji, wykorzystujących TIK.

610 osób otrzymało certyfikat szkoleń Lekcji:Enter właśnie w naszym projekcie!

„Lekcja: Enter na Dolnym Śląsku” była realizowana w Partnerstwie:

  • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
  • Gmina Wrocław (Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli),
  • Fundacja Umbrella,
  • Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego / Stiftung Kreisau

Serdecznie dziękujemy za zaufanie i udział w projekcie wszystkim Szkołom, Dyrektorom, a przede wszystkim uczestnikom/uczestniczkom.

Dziękujemy zaangażowanym trenerom/trenerkom i całemu Partnerstwu!

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Więcej informacji o projekcie: www.lekcjaenter.plPowrót do Aktualności →