Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przyjdź, zatańcz i włącz się do akcji PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC DZIEWCZĄT I KOBIET.

Opublikowano w 8 lutego 2017 przez admin

Gdzie: wrocławski Rynek. Kiedy: 14 lutego 2016, godz. 19.00  Wrocławskie organizatorki wydarzenia: Fundacja na Rzecz Równości. Zatańczymy przeciwko przemocy! W Walentynki cały świat, tańczy i protestuje przeciwko przemocy wobec kobiet. Po raz piąty miliard ludzi powstanie, aby powstrzymać falę przemocy wobec kobiet i dziewcząt!

Nauka tańca:
Link do nauki układu: http://bit.ly/1UTsW7w
Link do teledysku: http://bit.ly/1mi9Vvv
Zobacz nas na Facebooku: Nazywam się Miliard / One Billion Rising Wrocław 2017
Co robimy?
Tańczymy, w taki sposób wyrażamy swój sprzeciw wobec przemocy, przemocy na tle seksualnym, która najczęściej dotyka kobiety, dziewczęta, dziewczynki. Dzięki wspólnym działaniom wielu osób i organizacji, ta społeczna inicjatywa zakreśla, wzmacnia i oddziałuje na coraz szersze kręgi naszego społeczeństwa.
Czym jest akcja?
ONE BILLION RISING to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet. W Polsce akcja nosi nazwę „Nazywam się Miliard”. W ramach tej inicjatywy co roku miliony osób na całym świecie wychodzą na ulice i place swoich miast by propagować kampanię i… tańczyć.
Tegoroczny temat akcji to: GWAŁT NA RANDCE
„W Polsce praktycznie nie słyszymy o problemie przemocy w związkach nastolatków, o gwałtach na randce, molestowaniu seksualnym dziewcząt; może się on wydawać społecznie nikły w porównaniu z bezkresem przemocy, do jakiej dochodzi w związkach osób dorosłych. Tymczasem statystyki biją na alarm. Przemoc w związkach nastolatków jest podobnie nasilona, jak to, co dzieje się w relacjach dorosłych” (A. Czapczyńska, Niebieska Linia).
Skala zjawiska:
Kobiety pomiędzy 16. a 24. Rokiem życia są narażone na gwałt na randce cztery razy częściej niż kobiety z pozostałych grup wiekowych.
84% mężczyzn, którzy dopuścili się gwałtu na randce, nie definiowali tego zdarzenia jako gwałt.
42% kobiet, które doświadczyły gwałtu na randce nikomu tego nie powiedziało, nigdzie nie zgłosiło.
Dlaczego taniec?
Bo jest to wyjątkowy sposób na wyrażenie siebie. Każda uczestnicząca w tańcu osoba ma władzę nad swoim ciałem. Tym samym, w ten niecodzienny sposób, wyraża sprzeciw wobec odbierania tego prawa! Taniec jest protestem przeciwko przemocy, szczególnie przemocy na tle seksualnym.
Co trzeba zrobić, żeby włączyć się w akcję?
Nauczyć się układu tanecznego oraz przyjść i zatańczyć z nami.
Nasze hasła?
POWSTAŃ – Powstajemy razem wspólnie tańcząc, wyrażając swój sprzeciw.
ZAKŁÓĆ – Zakłócenie to moc twórczego oporu. Wywołuje kontrowersje. Przyciąga uwagę.
PRZYŁĄCZ SIĘ – Wspólne i jednoczesne działanie buduje poczucie przynależności. Dzięki solidarności możliwa jest rewolucja, możliwa jest zmiana.
Skąd pomysł na akcję?
Pomysł wynika z obserwacji życia. Analizy społecznych i finansowych skutków działań naruszających granice osobiste kobiet. Impulsem do rozpoczęcia akcji „One Billion Rising” była fala gwałtów w USA w 2011 roku. Jej inicjatorka, Eve Ensler, napisała wtedy:
„Mam dość mówienia o gwałcie pięknymi słówkami. To trwało zbyt długo; byłyśmy zbyt wyrozumiałe. To nasza kolej, by GWAŁTOWNIE domagać się uwagi, w każdej szkole, w parku, w radiu, w telewizji, domu, biurze, fabryce, obozie dla uchodźców, bazie wojskowej, szatni, nocnym klubie, alejce, sali sądowej, ONZ. Ludzie muszą – raz na zawsze – zdać sobie sprawę z tego, jak to jest, gdy twoje ciało przestaje być twoje, gdy twój świat rozpada się jak domek z kart, a psychika zostaje rozdarta na strzępy. Musimy połączyć się we wspólnym buncie i pasji, by zmienić sposób myślenia o gwałcie… Żyjemy na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu. MILIARD KOBIET!”
Jak czujemy tą inicjatywę?
Dla nas akcja jest próbą ODCZAROWANIA i ZMIANY społeczeństwa – mówią członkinie Fundacji na Rzecz Równości, inicjatorki akcji we Wrocławiu oraz Łagiewnikach. Problem przemocy jest problemem społecznym, problemem nas wszystkich. Przez lata „zamiataliśmy” ten temat jako naród „pod dywan”. Konsekwencją tego jest nie tylko narastanie zjawiska (poprzez ciche przyzwolenie wyrażające się brakiem reakcji), ale również wysokie koszty ekonomiczne ponoszone przez wszystkich podatników (m.in. związane z opieką zdrowotną).
Osoby doświadczające sytuacji przemocowych niejednokrotnie zmierzają się z nimi samotnie. Czują się wykluczone społeczne poprzez utkwione w głowach „obserwatorów” stereotypy. Oceniając takie zdarzenia szukają oni bowiem winy po stronie ofiary, zapominając, że za przemoc odpowiedzialny jest SPRAWCA!
Dlatego w kampanii zwracamy uwagę na fakt, że PRZEMOC JEST NIEAKCEPTOWANYM ZACHOWANIEM, że SPRAWCY NIE SĄ ANONIMOWI I BEZKARNI, że MY – SPOŁECZEŃSTWO – MOŻEMY A NAWET MUSIMY REAGOWAĆ! To klucz do zmiany. „Nazywam się Miliard” ma takie właśnie przesłanie. Zwrócić uwagę na problem, dać impuls do zmiany i rozwoju, wsparcie oraz siłę nas wszystkich. To robimy! Budujemy świadomość społeczną i instytucjonalną, aby mieć szansę na zmianę.
Dlaczego co roku akcja ma inny temat?
Każdego roku protestujemy przeciw przemocy wobec kobiet. Ponieważ jest to zjawisko bardzo złożone, dotykające różne grupy kobiet i dziewcząt, chcemy każdego roku zwracać uwagę na różne jego przejawy. W kolejnych latach podejmowaliśmy tematy:
2013 Przemoc wobec kobiet
2014 Przemoc wobec dziewczynek i dziewcząt
2015 Przemoc wobec dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami
2016 Molestowanie kobiet i dziewcząt
2017 Gwałt na randce
Szczegóły akcji
Więcej o ogólnopolskim wydarzeniu przeczytacie na stronie WWW organizatorek – Antyprzemocowa Sieć Kobiet koordynowanej przez Fundacja Feminoteka: http://bit.ly/2jtMwyb
Informacja o wszystkich wydarzeniach w Polsce – z inicjatywy wielu kobiet angażujących się w przeciwdziałanie przemocy, w tym roku zatańczymy w ponad 70 miastach w Polsce oraz w Brukseli, Londynie i Wiedniu: http://bit.ly/2k1Lri2
Jak wygląda akcja na całym świecie?
Akcja OBR na świecie: http://bit.ly/2jWThF1
Fot. Fot. Bartek Janiczek, Dunvael Photography
Materiały Fundacji
Kontakt dla mediów:
Magdalena Dyderska, tel. 603 47 49 84, e-mail: magdalena.dyderska@gmail.com


Powrót do Aktualności →