Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Razem w szkole”

Opublikowano w 4 października 2022 przez admin

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza do udziału w projekcie „Razem w szkole”, którego celem jest promocja idei wolontariatu, wzmacnianie aktywności społecznej uczniów w środowisku szkolnym oraz wspieranie integracji międzykulturowej, w szczególności ukierunkowane na działania włączające uczniów obcojęzycznych w społeczność szkolną.

Projekt skierowany jest do uczniów z wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których działają szkolne grupy, koła bądź kluby wolontariatu. To właśnie aktywność tych grup stanowi duży wkład w życie społeczności uczniowskiej. Wolontariat szkolny daje bowiem przestrzeń do propagowania i wspierania integracji, wzajemnej pomocy, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, uczenia się bycia i działania razem, pomimo różnic, czy przeciwności. Mając na uwadze, że we Wrocławiu nie brakuje takich zaangażowanych i pełnych pasji wolontariuszy, proponujemy udział w szczególnym projekcie, łączącym ideę wolontariatu i integrację międzykulturową.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.

Regulamin projektu, załączniki oraz więcej szczegółowych informacji: www.wolontariat.wroclaw.plPowrót do Aktualności →