Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. finansów w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych

Opublikowano w 5 lipca 2017 przez admin

Fundacja IMAGO prowadzi rekrutację na stanowisko Specjalisty ds. finansów w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Miejsce pracy: Wrocław.


 
Zakres obowiązków obejmuje:
– weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania,
– monitoring stopnia wydatkowania środków,
– opisywanie dokumentów finansowych,
– sporządzanie harmonogramów płatności we współpracy z Koordynatorem projektu,
– prowadzenie monitoringu płatności,
– rozliczanie wydatków, w tym m.in.: staży, stypendiów szkoleniowych, dotacji na działalność gospodarczą,
– sprawozdawczość finansowa – sporządzanie wniosków o płatność,
– utrzymywanie bieżącej komunikacji pomiędzy Partnerami w zakresie wydatkowania środków,
– bieżąca archiwizacja dokumentów finansowych,
– nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów.
 
Poszukujemy Kandydatów, którzy spełniają wymagania:
– Wykształcenie min. wyższe licencjat (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, ekonomia),
– Znajomość zasad finansowania projektów UE,
– Doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze źródeł unijnych, w tym głównie EFS (POWER, RPO),
– umiejętność obsługi systemów do rozliczania projektów,
– bardzo dobra organizacja pracy,
– dokładność, sumienność, terminowość wykonywania zadań,
– umiejętność samodzielnego planowania i sprawnego organizowania własnej pracy
– umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu
– bardzo dobra obsługa pakietu MS Office
 
Oferujemy:
– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełny etat
– Współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty UE
– Wsparcie zespołu – przyjazną atmosferę pracy
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: agnieszka.peterson@fundacjaimago.pl
 
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”.
Zastrzegamy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.Powrót do Aktualności →