Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rekrutacja NGO do projektu „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego”

Opublikowano w 18 grudnia 2013 przez admin

Informacja i zaproszenie skierowane są do wrocławskich organizacji pozarządowych oraz organizacji z powiatów: średzkiego, wroclawskiego, oławskiego, oleśnickiego, trzebnickiego, wołowskiego.


Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do udziału w projekcie „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego”.

Rekrutacja  potrwa  do końca grudnia 2013 roku.

Celem  projektu  jest   usprawnienie  działalności sektora  pozarządowego, zwiększenie jakości świadczonych usług, a także pomoc organizacjom  w dostosowaniu stosowanych  procedur do wymogów grantodawców, systemu prawnego, finansowego i nowoczesnych metod zarządzania.

Założenia projektu obejmują:

  • opracowanie standardów pracy NGO w zakresie: księgowości, prawa i zarządzania organizacją,
  •  wdrożenie standardów w organizacjach pozarządowych,
  • szkolenia przedstawicieli NGO w zakresie: ASPEKTY PRAWNE W DZIAŁALNOŚCI NGO, ASPEKTY FINANSOWO – KSIĘGOWE W NGO ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W NGO,
  • certyfikację organizacji z zakresu wdrażania standardów: prawnego, księgowego lub zarządzania,

Jeśli:

  • chcielibyście podzielić  się wiedzą, w jakim zakresie macie największe problemy z prowadzeniem działalności  (księgowość i rachunkowość, wiedza w zakresie pozyskiwania finansowania, procedury realizacji projektów wymagane przez grantodawców, znajomość przepisów prawnych regulujących działalność III sektora),
  • chcielibyście zdobyć wiedzę przydatną  w działalności NGO  i uniknąć  kosztownych błędów,
  • chcielibyście stać się wiarygodnym partnerem dla administracji  publicznej, samorządowej, biznesu i innych organizacji poprzez wdrożenie standardów…

…to ten projekt jest dla Was.

Zapraszamy!

Więcej informacji: http://www.wroclaw.pl/rekrutacja-do-projektu-standaryzacja-dzialalnosci-wroclawskiego-sektora-pozarzadowegoPowrót do Aktualności →