Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozpoczęła się rekrutacja kandydatów na uczestników projektu CYBERSIŁACZE

Opublikowano w 1 kwietnia 2021 przez admin

Projekt realizowany przez Fundację IMAGO dedykowany jest osobom niepełnosprawnym fizycznie, powyżej 25 roku życia, zamieszkującym woj. dolnośląskie oraz województwo śląskie.

Podstawowym celem modelu jest wzrost kompetencji cyfrowych i społecznych 1 uczestników projektu. Wsparcie przewidziane w projekcie ma za zadanie przyczynić się do wzrostu świadomości uczestników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do zapobiegania ryzykownym zachowaniom w sieci. Poprzez wsparcie edukacyjno-doradcze, uczestnicy projektu będą w stanie rozwinąć swoje kompetencje społeczne, zwiększyć samodzielność oraz rozwijać umiejętności interpersonalne.

Osoba zainteresowana przystąpieniem do projektu, musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Uczestnikiem projektu może być również osoba z niepełnosprawnością sprzężoną. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych na poziomie nieprzekraczającym 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

By wziąć udział w projekcie należy wcześniej zapoznać się z dokumentami dostępnymi na stronie internetowej fundacjaimago.pl oraz wypełnić znajdujące się tam odpowiednie formularze. Odbiór dokumentów przez personel projektu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby zgłaszającej udział.

W ramach projektu oferowane jest następujące wsparcie:

  • DIAGNOZA – badanie przeprowadzone przez diagnostę, którego celem jest weryfikacja wyjściowych umiejętności uczestnika w zakresie cyfrowym i społecznym;
  • WSPARCIE EDUKACYJNE – wsparcie merytoryczne realizowane przez tutorów edukacyjnych; specyfika wsparcia zależna od potrzeb, wynikająca z przeprowadzonej diagnozy.
  • GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – spotkania uczestników projektu prowadzone przez psychologa, dzięki którym poszerzą swoje zdolności interpersonalne;
  • DORADZTWO ZAWODOWE – indywidualne wsparcie doradcy zawodowego w tworzeniu ścieżki kariery uczestników dostosowanej do jego możliwości i potrzeb;
  • WALIDACJA EFEKTÓW WSPARCIA – weryfikacja nabytych przez uczestników projektu umiejętności (nieobowiązkowa)
  • OPIEKUN OSOBY ZALEŻNEJ – projekt przewiduje możliwość skorzystania z usługi opiekuna np. dziecka, na czas uczestniczenia w zadaniach projektu;
  • ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – wsparcie uczestników w postaci indywidualnego wsparcia asystenckiego;
  • AKTYWIZACJA SPOŁECZNA – wyjścia do instytucji kultury mające na celu włączenie Uczestników w funkcjonowanie społeczne.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Fundacji Imago:
Fundacja Imago
ul. Hallera 123,
53-201 Wrocław
tel: 797 048 813
e-mail:
cyber.dolnyslask@fundacjaimago.pl

 

plakat_cybersiłaczePowrót do Aktualności →