Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rozporządzenie dot. terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r.

Opublikowano w 27 marca 2020 przez admin

Z oficjalnego komunikatu Ministerstwa Finansów z dn. 26.03.2020:min finansow
„Przykładem zastosowania takich mechanizmów jest m.in. przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. przez podatników CIT na 31 maja br. W przypadku organizacji pozarządowych, tj. podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – termin złożenia zeznania CIT-8 wydłużono do 31 lipca br.”

  Powrót do Aktualności →