Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ruszył kolejny – IV nabór wniosków w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw

Opublikowano w 20 stycznia 2016 przez admin

Działasz w organizacji pozarządowej, a twoja organizacja jest młoda i potrzebuje wsparcia, aby rozpocząć działania? Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzed społecznośd lokalną? Skorzystaj ze środków na mikrodotacje oraz na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć w wysokości do 5000 zł!

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA”, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Operatorzy projektu „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw”, ogłaszają IV nabór wniosków dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, w tym o charakterze samopomocowym na przyznanie środków na mikrodotacje oraz na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć:

 • na realizację projektów w dowolnej z 33 sfer pożytku publicznego,
 • na wsparcie strukturalne dla młodych organizacji pozarządowych.
 1. Kto może starać się o środki na mikrodotacje oraz na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć?
 • Młoda organizacja pozarządowa – organizacja w rozumieniu art. 3 Ustawy
 • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i spełniająca łącznie warunki:
 • została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji
  nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację;
 • ma siedzibę na terenie powiatu objętego wsparciem projektu;
 • ma roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł.
 • Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym – grupa składająca się z minimum trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, zamieszkujących na terenie powiatu objętego wsparciem projektu.

UWAGA:
Członkami grupy nieformalnej nie mogą być osoby pełniące funkcję w organach statutowych organizacji pozarządowej/ych. Oświadczenie o spełnieniu tego kryterium jest podpisywane przez wnioskodawców na etapie składania wniosków
o dofinansowanie w pkt. IV wniosku.

 1. Ile wniosków zostanie dofinansowanych w tym naborze?

W sumie zostanie dofinasowanych około 31 projektów w podziale na:

 • 23 projektów dla młodych organizacji pozarządowych,
 • 8 projektów dla grup samopomocowych/ nieformalnych.

UWAGA:
Priorytetowo będą przyznawane dotacje dla młodych organizacji pozarządowych.

 1. Ile wynoszą środki na mikrodotację/wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia?

Minimalna kwota wynosi: 3000 zł

Maksymalna kwota nie może przekraczać: 5000 zł

Limit dostępnych środków w tym naborze: 154500,00 zł

 1. W których powiatach mogą być realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane na terenie 16 powiatów województwa dolnośląskiego (jeleniogórski, m. Jelenia Góra, lubański, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław). Młode organizacje pozarządowe, wnioskujące o mikrodotację, muszą być zarejestrowane na obszarze powiatów wymienionych powyżej. W wypadku grupy nieformalnej/samopomocowej, osoby ją reprezentujące muszą zamieszkiwać w ww. powiatach.

 1. Do kiedy trwa nabór?

IV nabór trwa od 18 stycznia 2016 do 08 lutego 2016 do godziny 16.00 za pośrednictwem generatora wniosków, a w przypadku wniosków składanych w formie papierowej do 08.02.2015r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu).

VI .Czas realizacji projektów?

Projekty można realizować w okresie od 01.04.2016 do 30.06.2016

 1. Jak się zgłosić?

1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.maleinicjatywy.pl

2. Wypełnij wniosek za pomocą generatora lub prześlij w wersji papierowej na adres:

Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3:

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

tel. 518 269 682

Godziny otwarcia Centrum:

poniedziałek, wtorek, piątek godz. 9:00-17:00

środa-czwartek godz. 12:00-20:00

sobota, niedziela – nieczynne

 1. Gdzie znajdziesz pomoc w przygotowaniu wniosku?

Wsparcie merytoryczne można uzyskać u konsultantów Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO, doradców Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego www.inkubatorngo.info.ploraz we Wrocławskiem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (Fundacja „UMBRELLA”) www.sektor3.wroclaw.pl

SZCZEGÓŁY ORAZ REGULAMIN DOTYCZĄCY NABORU WNIOSKÓW ZNAJDZESZ NA STRONIE WWW.MALEINICJATYWY.PL

NIE CZEKAJ WYPEŁNIJ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!

PROJEKT DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICHPowrót do Aktualności →