Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Są już wyniki Naboru 3 Mikrograntów młodzieżowych!

Opublikowano w 3 października 2018 przez admin

W Naborze 3 Konkursu Mikrogranty młodzieżowe do pierwszego etapu oceny Komisji Oceny Wniosków trafiło 17 pomysłów działań nieformalnych grup młodzieżowych na terenie Wrocławia.

Nabór trwał od 1 do 15 września 2018.
Spłynęło do nas 17 projektów, które zostały przekazane do oceny formalnej i merytorycznej Komisji Oceny Wniosków. Ostatecznie 11 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania.
Sprawdźcie listę rankingową i czekajcie na informację od koordynatorki ścieżki młodzieżowej na temat warunków dofinansowania.

GRATULUJEMY!

Szczegółowe wyniki i lista rankingowa na:

http://www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe-oceny/

Oto projekty REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA:

 1. „Wokół choinki miłe wspominki”(194 pkt).

Koleżanki z osiedla chcą zintegrować mieszkańców/nki osiedli Huby czy Gaj wokół wigilijnego stołu, stworzyć warunki do bycia razem, dzielenia się wspomnieniami i doświadczeniami różnych grup pokoleniowych.

 

 1. Czym skorupka za młodu nasiąknie (165 pkt)

Uczennice Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przygotują szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Oszczędzania (konkursy, giełda bankowa), aby uświadomić młodzież, jak istotne jest sprawne zarządzanie własnymi finansami.

 

 1. Zapomniane ścieżki Sępolna (164 pkt)

Absolwenci Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina chcą zainicjować działania zmierzające do zwiększenia świadomości społeczności lokalnej o własnym osiedlu. Projekt ma charakter wielopokoleniowy, jest skierowany również do seniorów, którzy będą mogli sobie przypomnieć, jak wyglądało kiedyś Sępolno,  jak również do dzieci i młodzieży, którzy zostaną poinformowani o unikalnych walorach osiedla.

 

 1. Życzliwi są wśród nas (162 pkt)

Grupa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 chce zintegrować społeczność szkolną i osiedlową poprzez udział wszystkich grup wiekowych w obchodach Dnia Życzliwości (np. konkurs na film krótkometrażowy, wspólne sadzenie drzewek, etc.).

 

 1. Mikołajowy Międzyszkolny Mecz Szachowy Uczniów, Nauczycieli i Społeczności lokalnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 2  (161 pkt)

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych chcą zorganizować  Mikołajowy Międzyszkolny Mecz Szachowy pomiędzy szkołami oraz lokalną społecznością , poprzedzony warsztatami i wymianą wiedzy
i pasji różnych lokalnych grup.

 

 1. Akcja Animacja! (160 pkt)

Grupa inicjatywna  pasjonuje się sztuką. Podczas międzypokoleniowych warsztatów chcą nauczyć innych posługiwać się technikami cyfrowymi i pokazać, że za pomocą animacji poklatkowej można przekazywać informacje, uwiecznić rodzinne chwile bądź wykorzystać tę formę do promocji siebie i swojej marki. Chcą zmienić stereotyp, że multimedia są tylko dla młodych.

 

 

 1. „Piknik patriotyczny” (156 pkt)

Grupa z Zespołu Szkół Logistycznych jest  żywo zainteresowana problematyką niepodległościową  i  zorganizuje plenerową imprezę o charakterze militarno-wojskowym p.n. „Piknik patriotyczny”. Mają nadzieję, że zapropono-wany program wzbudzi  zainteresowanie uczniowskiej społeczności szkolnej, a także społeczności lokalnej, inspirując do twórczych działań w przyszłości.

 

 1. „ Ocalić od zapomnienia” wystawa pamiątek z lat 1918-1945 (154 pkt)

Celem projektu jest utrwalenie duchowej i materialnej spuścizny ludzi przybyłych do Wrocławia po  wojnie z różnych stron, poprzez zorganizowanie stałej wystawy pamiątek pochodzących z lat 1918-1945. Grupa inicjatywna ma zamiar zaapelować o przekazanie rodzinnych zdjęć, dokumentów lub ich kserokopii, a także przedmiotów codziennego użytku, ozdób, odznaczeń  do społeczności szkolnej oraz mieszkańców osiedla Huby.

 

 1. Trójkąt tworzy Nowy Cyrk- edycja 3 (134 pkt)

Koleżanki z Przedmieścia Oławskiego, pasjonujące się cyrkiem, chcą zintegrować lokalną społeczność różnych pokoleń poprzez wspólne przygotowanie i wystawienie przedstawienia teatralno-cyrkowego.

 

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch (133 pkt)

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przygotują zajęcia o zasadach zdrowego żywienia oraz zajęcia ruchowe dla uczniów innych szkół. Ich celem jest promocja zdrowego stylu życia.

 

 1. „Kolejarze- Modelarze” (129 pkt)

Koledzy z klasy oraz ze świetlicy  środowiskowej Tobiaszki zorganizują warsztaty modelarskie dla innych dzieci, dzieląc się swoją pasją.

 

Jeśli Wasz projekt nie uzyskał dofinansowania, skonsultujcie wniosek z koordynatorką i …  złóżcie poprawiony jeszcze raz! Prowadzimy wciąż nabór otwarty, więc nie poddawajcie się i aplikujcie!

 

 Powrót do Aktualności →