Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Skorzystaj z pomocy asystenta i weź udział w projekcie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Opublikowano w 25 marca 2021 przez admin

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 finansowany jest ze środków Budżetu Państwa ze środków Funduszu Solidarnościowego
przekazanych na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i polityki Społecznej.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i obejmuje dzieci do 16 r. ż. oraz dorosłe osoby z
niepełnosprawnością, mieszkające na terenie Wrocławia lub powiatu oleśnickiego,
trzebnickiego, wrocławskiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego, ząbkowickiego.

Fundacja Manufaktura Inicjatyw szczególnie zaprasza osoby żyjące samotnie i z terenów wiejskich


W ramach Projektu Fundacja oferuje wsparcie Asystenta w wykonywaniu codziennych
czynności:.

  • podczas przemieszczania się /np. do gabinetu lekarskiego, do sklepu/
  • w załatwianiu spraw w urzędach, instytucjach finansowych czy placówkach służby
    zdrowia
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
  • w korzystaniu z oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, turystycznej
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego

Zgłoszenia na usługę przyjmowane są:
a) drogą mailową: rekrutacja@manufakturainicjatyw.pl
b) osobiście: w biurze Fundacji „Manufaktura Inicjatyw, w godz. 9.00 – 14.00

dla osób z Wrocławia, z powiatów: oleśnickiego, trzebnickiego, wrocławskiego
Wrocław, ul. Curie-Skłodowskiej 55/51, lok. 405, 406, tel. 71 347 95 19

dla osób z powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego, ząbkowickiego
Dzierżoniów, ul. Świdnicka 24, tel. 74  834 24 79

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia do Programu
Regulamin Programu

Zapisy prowadzone będą do 30.04.2021 r. lub do uzyskania kompletu uczestników.Powrót do Aktualności →