Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkania Grup Dialogu Społecznego

Opublikowano w 25 października 2013 przez admin

Pomysł Grup Dialogu Społecznego (GDS) jest propozycją i zaproszeniem do dialogu wystosowanym przez UM Wrocławia/Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi /Rzecznika ds Dialogu Społecznego.

Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje pozarządowe), mieszanych grup (NGO –  pracownicy UM Wrocławia) jest rozmowa, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.

Formuła Grup Dialogu Społecznego zakłada tworzenie tematycznych grup dialogu społecznego o charakterze dyskusyjnym i doradczym, w których skład mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele miasta, przedstawiciele środowisk lokalnych i instytucji.

Na stronach  www.wroclaw.pl zamieszczona została informacja o przebiegu spotkań Grup Dialogu Społecznego:

  • ds. aspektów prawnych i finansowych funkcjonowania NGO
  • ds. lokali użytkowych dla NGO

Więcej informacji: http://www.wroclaw.pl/grupy-dialogu-spolecznego

 Powrót do Aktualności →