Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. zieleni

Opublikowano w 14 czerwca 2019 przez admin

Biuro „Wrocław bez barier” serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. zieleni. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych oraz grup środowiskowych, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na trosce i odpowiedzialności za, szeroko rozumianą, zieleń miejską.

Termin:
wtorek, 18 czerwca 2019, w godz. 14:00 – 16:00

Miejsce:
Zarząd Zieleni Miejskiej ,ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław

Cel spotkania:
Na spotkaniu chcielibyśmy wypracować zasady postępowania w sytuacji planowania sprzedaży działek będących własnością gminy, na których rośnie cenny starodrzew.

Zachowanie drzew dojrzałych, sędziwych, cennych i okazałych jest jednym z kluczowych wątków poruszanych w obowiązującym SUiKZP Wrocławia. W praktyce trudno określić skalę zjawiska utraty drzew na skutek sprzedaży cennych pod względem przyrodniczym działek (a następnie ich wycinki bądź zniszczenia w trakcie inwestycji), gdyż miasto nie prowadzi w tym zakresie statystyk. Chcielibyśmy przeanalizować możliwości zapewnienia ochrony tym cennym drzewom. Problem od wielu lat nie został we Wrocławiu rozwiązany, a w ostatnich miesiącach nasiliły się konflikty wokół niszczenia zieleni w procesie rozwoju zabudowy w mieście. Zależy nam, by na spotkaniu wypracować zasady postępowania w wypadkach sprzedaży działek z cennym starodrzewem. Chodzi tu przede wszystkim o etap podejmowania decyzji o sprzedaży (poprzedzenie go inwentaryzacją przyrodniczą lub/i dendrologiczną), wyznaczenia ochrony terenów z cennym starodrzewem w mpzp, czy wprowadzenia innych skutecznych (!) mechanizmów zabezpieczenia drzew.
Proponujemy następujące punkty programu:
1/ Podsumowanie dyskusji z poprzedniego spotkania i przypomnienie ustalonych na pierwszym spotkaniu tematów spotkań (5 min) S. Lubaczewska Fundacja EkoRozwoju,
2/ Krótka prezentacja dotycząca problemów ochrony drzew w procesie rozwoju zabudowy na przykładach (15 min),
3/ Dyskusja (1,5 h).

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: dominik.golema@um.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy:

Fundacja Ekorozwoju/ Wiceprezes fundacji – Sabina Lubaczewska

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Prezydenta / Biuro Wrocław bez barier / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema

Grupy Dialogu Społecznego (GDS): Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO – pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we WrocławiuPowrót do Aktualności →