Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „SAMO-Dzielni”

Opublikowano w 3 lutego 2017 przez admin

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „SAMO-Dzielni”, które odbędzie się 8 lutego o godzinie 12:30 w sali konferencyjnej SEKTORA 3.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia w zakresie usług asystenckich.W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej, jakie kryteria należy spełniać, aby otrzymać wsparcie oraz jaki jest jego zakres. Na spotkanie obowiązują zapisy!

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, rekrutacji oraz regulamin uczestnictwa udostępniane będą sukcesywnie na stronie Fundacji (www.promykslonca.pl).

Projekt „SAMO-Dzielni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.Powrót do Aktualności →