Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie informacyjne Erasmus + Młodzież

Opublikowano w 24 listopada 2016 przez admin

Spotkanie informacyjne Erasmus + – jak pozyskać dofinansowanie z sektora Młodzież Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 28 listopada 2016 roku

Seminarium Erasmus + – jak pozyskać dofinansowanie z sektora Młodzież jest skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych aplikowaniem do programu. W szczególności zachęcamy do udziału młodzież (osoby w wieku 13-30 lat), osoby pracujące z młodzieżą, liderów edukacyjnych, trenerów, opiekunów, nauczycieli i wychowawców.
Spotkanie odbędzie się 28 listopada br. od godz. 9.00 we Wrocławiu w siedzibie Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65, na tyłach budynku Młodzieżowego Centrum Sportu (Skateparku).
Celem spotkania jest omówienie najważniejszych elementów programu Erasmus+, przedstawienie aktualnej charakterystyki akcji w ramach sektora „Młodzież”, przekazanie wskazówek jak z sukcesem wnioskować o dofinansowanie w 2017 roku oraz podzielenie się doświadczeniami i odpowiedź na nurtujące pytania.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty szkolenia i przerw kawowych dla wszystkich uczestników (bez zwrotu kosztów przejazdu).
Rekrutacja i zapisy do 25.11.2016 r.
Formularz rejestracyjny:
https://goo.gl/forms/3InwEsIjgjxBtTxB3
Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela:
dr Marta Materska-Samek
tel. 609 893 139
mail: m.materska.samek@gmail.com
Ramowy program spotkania:
9.00-9.30  rejestracja na spotkanie
9.30-10.1wprowadzenie do programu Erasmus+:
10.15-11.15 co można zrobić w ramach sektora Młodzież?
11.15-12.30 przerwa kawowa
12.30-13.00 jak złożyć wniosek?: ECAS, URF,PIC
13.00-13.30  formularze wniosków eform
13.30-14.00 przerwa kawowa
14.00-14.45 jak znaleźć partnera i przygotować dobry wniosek?: Europass, eurodesk etc.
14.45-15.30 sesja pytań i odpowiedzi


Powrót do Aktualności →