Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie informacyjne: innowacyjna platforma zarządzania warsztatami i szkoleniami

Opublikowano w 22 lutego 2018 przez Ula Bandurowska

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO zaprasza wszystkie osoby oraz instytucje realizujące usługi szkoleniowo-warsztatowe (ze wszystkich dziedzin) organizowane przez oraz adresowane do osób z niepełnosprawnościami na spotkanie informacyjne dot. innowacyjnej platformy służącej do zarządzania szkoleniami i warsztatami.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni PANATO w środę 7 marca 2018r. o godzinie 15:00 przy ul. Jedności Narodowej 68A we Wrocławiu.

Przyjdź na spotkanie, a jako pierwszy:
– dowiesz się jak powstaje innowacyjne rozwiązanie technologiczne, które nie zostało dotąd zastosowane na żadnym z polskich portali warsztatowo-szkoleniowych,
– poznasz jakie kluczowe elementy zostały wprowadzone w platformie szkoleniowo-warsztatowej (content management, mechanizmy stosowane do tej pory tylko na platformach crowdfundingowych itp.),
– będziesz miał możliwość przetestowana narzędzia w ramach swojej oferty szkoleniowo-warsztatowej i następnie stałej współpracy.

Spotkanie przeprowadzone będzie w ramach realizacji innowacyjnego projektu pod nazwą „Zintegrowany system zarządzania ofertą szkoleniowo-warsztatową w sektorze spółdzielczym i pozarządowym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

Narzędzie powstało w odpowiedzi na zdiagnozowane trudności takie jak:

Niedostateczne zaplecze technologiczne w wymiarze organizacyjnym i marketingowym
Praktyka działalności w branży warsztatowo-szkoleniowej pokazuje, że posiadanie kompetentnej kadry szkoleniowej oraz wartościowych pomysłów i programów szkoleniowych nie są wystarczające dla osiągnięcia sukcesu rynkowego. Kluczowe okazują się elementy takie jak: szeroka i atrakcyjna ekspozycja oferty; skuteczne mechanizmy i narzędzia sprzedażowe; mechanizmy monitorowania popytu, potrzeb oraz satysfakcji klientów; narzędzia automatyzujące procesy logistyczne, a tym samym znacznie przyspieszające rejestrację i obsługę administracyjną klientów.

Niekorzystny wizerunek i niska konkurencyjność
Stereotypowe postrzeganie sektora spółdzielczego oraz pozarządowego, jak również osób z niepełnosprawnościami, sprawiają, że potencjalnym klientom ich oferta wydaje się mniej atrakcyjna z tego wyłącznie względu, że nie ma wizerunku oferty „czysto biznesowej”. Jest to kolejny z powodów, dla których osobom z niepełnosprawnościami trudniej jest się przebić na wolnym rynku szkoleniowo-warsztatowym.

Atomizacja i brak synergii
Niedostateczna współpraca pomiędzy podmiotami sektora spółdzielczego i pozarządowego, w tym tych angażujących osoby z niepełnosprawnościami, jak również osób z niepełnosprawnościami. Oferta formułowana przez te podmioty/osoby jest najczęściej zatomizowana, niszowa, zbyt wąsko komunikowana. Jednocześnie szereg firm szkoleniowych funkcjonujących na rynku przedstawia szerokie wachlarze szkoleń i warsztatów, integrując oferty freelancerów i konsumując wysokie marże.

W takich okolicznościach szkolenia oraz warsztaty organizowane przez osoby z niepełnosprawnościami często przegrywają walkę o klienta w przedbiegach, mimo bardziej wartościowej merytorycznie oferty!

Czas na zmiany!

Zgłoś swój udział w spotkaniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@panato.org do 2 marca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy!

Podczas spotkania zapewniamy drobny poczęstunek oraz kawę i herbatę. Miejsce przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Przewidywania długość spotkania 2h.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

www.dreamsart.plPowrót do Aktualności →