Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spotkanie informacyjne „Inteligentne i zielone regiony górnicze UE motorem rozwoju”

Opublikowano w 13 marca 2019 przez admin

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym „Inteligentne i zielone regiony górnicze UE motorem rozwoju. Możliwości realizacji projektów w zakresie branży surowcowej oraz rewitalizacji, w tym zagospodarowania turystycznego terenów pogórniczych”, które odbędzie się 29 marca 2019 r. we Wrocławiu.

Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości realizacji projektów oraz różnych form wsparcia dla projektów dotyczących branży surowcowej oraz rewitalizacji i zagospodarowania terenów pogórniczych, a przez to zachęcenie podmiotów z obszaru województwa dolnośląskiego do uwzględniania tej tematyki w strategiach i planach działania.
Uczestnicy spotkania otrzymają kompendium wiedzy o dostępnych środkach Unii Europejskiej i krajowych na ww. działania.
Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać do piątku, 22 marca br.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7Xi_NRSt6FVi3eacyzEvH2tWVoLH9cWoGS_Dzo-np6MH4cw/viewform
  Szczegółowe informacje o spotkaniu:
Spotkanie organizowane jest w ramach projektu REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE:


Powrót do Aktualności →