Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROGRAMU KREATYWNA EUROPA

Opublikowano w 28 marca 2017 przez admin

Creative Europe Desk Polska zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na projekty audiowizualne, kulturalne i kreatywne w ramach programu Kreatywna Europa.


Podczas spotkań przedstawione zostaną:
– główne założenia programu Kreatywna Europa,
– cele i priorytety komponentów MEDIA oraz Kultura,
– wytyczne poszczególnych obszarów grantowych oraz warunki składania wniosków,
– przykłady projektów zrealizowanych przez polskie organizacje i instytucje.

Gośćmi spotkań będą przedstawiciele polskich instytucji i organizacji, którzy realizują projekty dzięki funduszom zdobytym z programu Kreatywna Europa.
Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku, przewidziane są także bezpośrednie konsultacje indywidualne, podczas których pracownicy Creative Europe Desk Polska pomogą potencjalnym wnioskodawcom w prawidłowym sprecyzowaniu zakresu projektu oraz wyjaśnią ewentualne wątpliwości.

Data spotkania: 30 marca 2017 roku
Godziny spotkania: 10:00 – 15:00
Miejsce spotkania: BARBARA: infopunkt/kawiarnia/kultura, ul. Świdnicka 8c, 50-067 Wrocław
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, lecz z uwagi na limit miejsc obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: bit.ly/2n0rQwM

Harmonogram spotkania:
9:30 – 10:00 Rejestracja, powitalna kawa
10:00 – 10:15 Prezentacja programu Kreatywna Europa
10:15 – 11:00 Prezentacja komponentu KULTURA
11:00 – 11:15 Q&A KULTURA
11:15 – 11:45 Prezentacja projektu realizowanego w ramach komponentu Kultura – „Future Architecture” – Michał Duda, Małgorzata Devosges-Cuber (Muzeum Architektury we Wrocławiu)
11:45 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:15 Prezentacja komponentu MEDIA
13:15 – 13:30 Q&A MEDIA
13:30 – 14:00 Prezentacja projektu realizowanego w ramach komponentu MEDIA – Sieć „Europa Cinemas” – Dolnośląskie Centrum Filmowe
(Odra-Film)
14:00 – 14:30 Przerwa lunchowa
14:30 – 15:00 Konsultacje indywidualne

Kreatywna Europa to unijny program oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Program ten zaplanowany jest na lata 2014 – 2020, a jego cele to przede wszystkim:
– promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa,
– strategiczne budowanie publiczności europejskiej,
– zwiększanie dostępu do dzieł i wytworów kultury,
– podnoszenie konkurencyjności sektorów na poziomie międzynarodowym.

Osoby kontaktowe:
Julia Płachecka (MEDIA), e-mail: julia.plachecka@kreatywna-europa.eu
Katarzyna Zalewska (Kultura), e-mail: katarzyna.zalewska@kreatywna-europa.euPowrót do Aktualności →